Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
นิติบุคคลอาคารชุด คอนโดมิเนียม การบริหารอาคาร

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เจาะลึกธุรกิจบริหารชุมชน: คอนโดมิเนียม-นิติบุคคลอาคารชุด/บ้านจัดสรร (clip) 4263
2 การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ 7180
3 นิติบุคคลอาคารชุดกับการเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม 6691
4 การจัดเก็บค่าเช่าที่จอดรถในคอนโด 7201
5 การบริหารจัดการที่จอดรถในอาคารชุด 7791
6 ตอบข้อสงสัยการประกันภัยอาคารชุด 7201
7 สถานการณ์ตลาดการบริหารนิติบุคคลอาคารชุดในปี 2556 4118
8 ปัญหาน้ำรั่วซึมในคอนโดมิเนียม กับแนวทางบริหารจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด 7269
9 การเรียกประชุมใหญ่เจ้าของร่วม นิติบุคคลอาคารชุด 11584
10 การทำสัญญาให้เช่าคอนโดมิเนียม เรื่องควรรู้และภาษีที่เกี่ยวข้อง 5227
11 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด 4732
12 หลักการให้เช่าห้องชุดคอนโดมิเนียม 4975
13 เรื่องต้องรู้และจัดการก่อนให้เช่าห้องชุด คอนโดมิเนียม 5129
14 สิทธิประโยชน์ทางภาษี ของ ผู้ซื้อห้องชุดคอนโด ใน โครงการ "บ้านหลังแรก" : เงื่อนไขและวิธีการขอยกเว้นภาษี 5337
15 การตรวจสอบก่อนรับโอนห้องชุดคอนโดมิเนียม 3625
16 การบริหารเพื่อให้เกิดผลตอบแทนในอาคารชุด เพิ่มรายได้ให้กับนิติบุคคลและสร้างมูลค่ากับเจ้าของห้อง 3434
17 สิทธิของเจ้าของห้องชุด คอนโดมิเนียม 3564
18 การประชุมใหญ่เจ้าของร่วม นิติบุคคลอาคารชุด 7941
19 ปัญหาหนี้ค่าส่วนกลางนคอนโดมิเนียม(นิติบุคคลอาคารชุด) 4045
20 คู่มือการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม My First Condominium (แนะนำหนังสือ) 3025
21 การออกใบปลอดหนี้ นิติบุคคลอาคารชุด (หนังสือรับรองการปลอดหนี้ ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด) 9285
22 คอนโดมิเนียม กับ การมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัย 3329
23 การตรวจสอบห้องชุด(คอนโดมิเนียม)...ก่อนตัดสินใจซื้อ 4211
24 กลโกงผู้ประกอบการคอนโดฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาคารชุด เลี่ยงจ่ายค่าส่วนกลางห้องที่ยังไม่ได้โอน 3616
25 อาคารสูง - ความหมาย กำเนิด วิวัฒนาการ และแนวโน้ม 4642
26 การพัฒนาอาคารชุดของการเคหะแห่งชาติ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 2772
27 รูปแบบอาคารชุดที่อยู่อาศัยในประเทศไทย 3081
28 ชาวคอนโดฯ กับ กฎหมายที่ควรรู้ 4128
29 หลักการอยู่อาศัยในอาคารห้องชุด(คอนโดมิเนียม)อย่างผาสุข 3099
30 ค่าส่วนกลางคอนโด(นิติบุคคลอาคารชุด) ..จ่ายช้าต้องเสียค่าปรับ 4103
31 หลักในการอยู่อาศัยในอาคารชุดอย่างมีความสุข 4 ประการ 2782
32 ปัญหาหนี้ค่าส่วนกลางคอนโดฯ(นิติบุคคลอาคารชุด) 3576
33 คุณภาพในการบริหารคอนโดมิเนียม(นิติบุคคลอาคารชุด)...เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อห้องชุด 3530
34 อำนาจหน้าที่ของเจ้าของร่วมอาคารชุด (เจ้าของห้องชุดแต่ละห้อง) 3341
35 การจองซื้อ คอนโดฯ อย่างปลอดภัย 3417
36 กลวิธีตรวจสอบก่อนตัดสินใจซื้อห้องชุดในคอนโดมิเนียม ...บทความโดยกรมที่ดิน 2494
37 กฎหมายการป้องกันเพลิงไหม้อาคารสูง...ทำความรู้จัก พรบ.ควบคุมอาคาร 3305
38 นิติบุคคลอาคารชุด...เรื่องที่ควรรู้ก่อนซื้อห้องชุดคอนโด 3594
39 คู่มือคนอยู่คอนโด เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม 2226
40 สรุปสาระสำคัญระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ.2554 3632
41 คู่มือการจัดการน้ำเสีย อาคารประเภท ก ประเภทอาคารชุด 4422
42 การป้องกันน้ำท่วม(อุทกภัย) สำหรับคอนโดมิเนียม 2985
43 ปรับตัวอยู่ให้ได้กับน้ำท่วม ฉบับชาวคอนโดฯ ด้วย 'สะพานลอยคอนโด' 2935
44 คนกรุงชีวิตเปลี่ยน : คอนโดมิเนียมกับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม (อุทกภัย54) 2546
45 ซื้อคอนโดฯมือสอง กับ รายละเอียดที่ผู้จะซื้อต้องทราบเกี่ยวกับอาคารชุด 2886
46 อยู่อย่างสบายๆในคอนโดฯ ที่โดนนํ้าท่วม ...คอนโดฯโมเดลตัวอย่าง (อุทกภัย54) 3240
47 อยู่คอนโดฯ..ปลอดภัยจากน้ำท่วมจริงหรือ? และแนวทางอยู่กับน้ำท่วม!..ของชาวคอนโดฯ 3816
48 รวมภาพ น้ำท่วม คอนโดฯ (อุทกภัย 2554) 3153
49 การบริหารจัดการนิติบุคคล(อาคารชุด,หมู่บ้านจัดสรร) คือ การสร้าง 'ชุมชนน่าอยู่' 3441
50 คอนโดมิเนียม กับ รถไฟฟ้า 2537
51 กฎความปลอดภัย “ในกรณีไฟไหมอาคารสูง” 3561
52 ข้อแนะนำซื้อคอนโดฯ มือสอง : check list 4479
53 ค่าส่วนกลางคอนโดฯ หลักการคำนวณ, อัตราค่าปรับ ตามกฎหมาย พ.ร.บ.อาคารชุด 9718
54 น้ำท่วมคอนโด กับความรับผิดชอบของนิติบุคคลอาคารชุด (English) 2393
55 สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม 2176
56 การตรวจสอบระบบความปลอดภัยอาคารเพื่อลดความเสี่ยงจากเพลิงไหม้ 3160
57 การอยู่คอนโดฯ กับข้อบังคับ กฎระเบียบในการพักอาศัยอยู่ร่วมกันของนิติบุคคลอาคารชุด 8197
58 ที่จอดรถ คอนโดมิเนียม 4719
59 สัญญาซื้อขายอาคารชุดมาตรฐาน โดย กรมที่ดิน 6075
60 เอกสารสำคัญ คอนโดฯ อ.ช.1-3 ตาม พ.ร.บ. อาคารชุด 11110
61 อัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลางในการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด 3922
62 การซื้อขายและอยู่คอนโดฯ ไม่ให้ผิดกฎหมาย 3287
63 แนวทางการบริหารจัดการ อาคารชุด ในปัจจุบัน 3955
64 ทำเนียบ เว็บไซต์ นิติบุคคลอาคารชุด 4775
65 ทะเบียนรายชื่อนิติบุคคลอาคารชุด ในประเทศไทย 49157
66 อำนาจของนิติบุคคลอาคารชุด ที่มาและหน้าที่ของกรรมการอาคารชุด 6583
67 การเลือกลงทุนคอนโดฯ ในช่วงวิกฤติคือ “โอกาส” 4417
68 คอนโดฯ เรื่องต้องรู้ อยู่อย่างไรไม่เสี่ยงติดคุก (พรบ.อาคารชุดและบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน) 5490
69 Amendments to the Condominium Act '2008 2243
70 ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ... ผู้ใหญ่บ้านของคอนโดฯ 3928
71 อำนาจในการดำเนินคดีของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด 3420
72 The Condominium นิตยสารออกใหม่ เพื่อการเลือกซื้อคอนโดฯในเมือง 3847
73 ทำไมต้องอยู่คอนโดฯ 2858
74 ปัญหาที่จอดรถอาคารชุดที่อยู่อาศัย ต้นดี-ปลายร้าย 6439
75 คำแนะนำ ขั้นตอนการซื้อคอนโด step by step สำหรับมือใหม่ 23293
76 การทุจริตเงินค่าส่วนกลาง นิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ่านจัดสรร 6680
77 นิติบุคคลอาคารชุด ฟ้องคดีลูกหนี้ค่าส่วนกลาง "ไม่เสียค่าธรรมเนียมศาล" 4584
78 กฎหมายอาคารชุด เรื่อง การใช้พื้นที่ของอาคารชุด 3491
79 กฎหมายอาคารชุด กับการโฆษณาคอนโด 3635
80 นิติบุคคลอาคารชุด มีวิธีการคิด ค่าส่วนกลางคอนโด อย่างไร 14035
81 คอนโดมิเนียม สิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนตัดสินใจซื้อห้องชุด 2428
82 อาคารต้านแผ่นดินไหว...ป้องกันไว้ดีกว่า 3991
83 อายุความหนี้ค่าส่วนกลางอาคารชุด 4908
84 การอยู่อย่างปลอดภัยในคอนโดมิเนียม 2495
85 ค่าบริหารจัดการคอนโดมิเนียม/อาคารสำนักงาน : How much should we pay the Property Management ? 2788
86 การซื้อขายและโอนห้องชุด ที่มีหนี้ค้างค่าส่วนกลางคอนโดฯ 4538
87 คู่มือ รู้ทันแผ่นดินไหว สำหรับผู้อาศัยในตึกสูง : ที่มา ผลกระทบ และวิธีปฏิบัติตัว 3053
88 คอนโดมิเนียม อัตราการเข้าอยู่ และผลตอบแทนการลงทุน (สรุปปี 2553) 2467
89 ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มีหน้าที่อะไรบ้าง 10900
90 รู้ทันกฎหมายคอนโด - ความเป็นเจ้าของห้องชุดร่วมกัน (สามีภรรยา) 5800
91 คู่มือการใช้ชีวิตในคอนโดมิเนียม บทความ โดย อ.ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช 6052
92 ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลางอาคารชุด เจ้าของร่วมผิดนัดไม่ชำระ อายุความ 5 ปี ..คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1735/2551 3747
93 นิติบุคคลอาคารชุด กับ นิติบุคคล บริษัทฯ จำกัด..ข้อเปรียบเทียบ ต่างกันอย่างไร 3492
94 อยู่คอนโด ถ้าวันหนึ่ง ลิฟท์ตก..จะทำยังไง ? 2890
95 นิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร โครงการ "ฝากบ้านกับนิติฯ" ช่วงเทศกาล 2425
96 Dictionary Condominium Act. คำศัพท์ พ.ร.บ.อาคารชุด A-Z 7466
97 ค่าส่วนกลางนิติบุคคลอาคารชุด จ่ายล่วงหน้าเป็นปี ล่าช้าต้องถูกปรับหรือ? 4591
98 การป้องกันเพลิงไหม้ในคอนโด 2508
99 หลักพิจารณาคัดเลือก/คุณสมบัติที่ดี ผู้จัดการคอนโด (บริหารนิติบุคคลอาคารชุด) 3173
100 ชี้ช่องทางการทำธุรกิจ : ธุรกิจการบริหารคอนโดมิเนียม นิติบุคคลอาคารชุด 6449
101 จรรยาบรรณผู้บริหารทรัพย์สิน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร 3477
102 แนวคิดและความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ 3327
103 The Condominium Act (no.4) : Greater protection for condominium owners in Thailand 2960
104 เทคนิคการส่งมอบงานบริหารคอนโด จาก ผู้ประกอบการเจ้าของโครงการ ให้ คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดในฐานะผู้แทนเจ้าของร่วม 8680
105 ปัญหาค่าส่วนกลางนิติอาคารชุดชำระเกินกำหนด : คิดค่าปรับ/เงินเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 18/1 5418
106 เจ้าของร่วมอาคารชุด ไม่จ่ายค่าส่วนกลางตามกำหนด : ต้องเสียค่าปรับ(เงินเพิ่ม) 12-20%ต่อปี 3310
107 อยู่อย่างปลอดภัยในคอนโด : ระบบคีย์การ์ด อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ และการซ้อมหนีไฟ 3926
108 ความรู้เกี่ยวกับอาคารชุดสำหรับชาวต่างชาติ Foreign Ownership of Condominiums in Thailand. 3615
109 การบริหารจัดการอาคารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็น 3243
110 แนวทางการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด How to Manage a Condominium Juristic Person. 3029
111 นิติบุคคลอาคารชุด-หมู่บ้านจัดสรร ยังขาดมืออาชีพในการบริหารจัดการ 3646
112 วิวัฒนาการคอนโดมิเนียม : แนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย การบริหารนิติบุคคลอาคารชุด 9516
113 พัฒนาการอาคารชุดไทย ตามช่วงเวลา Condominium Timeline 3163
114 ประวัติคอนโดมิเนียม History of Condominiums 2720
115 การพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารทรัพย์สินประทศสหรัฐอเมริกา 3192
116 วิวัฒนาการและแนวโน้มการบริหารชุมชนและทรัพย์สินในประเทศไทย 1912
117 ยุทธวิธีการเลือกบริษัทบริหารจัดการ คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร และอาคารสำนักงาน 3235
118 เจ้าของโครงการ ควรจ้างบริษัทรับบริหารงานอาคารชุด มืออาชีพหรือไม่ ? 3146
119 รายการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันคอนโดมิเนียม : Condominium Preventive Maintenance Checklist 4423
120 พัฒนาการและแนวโม้มของวิชาชีพ การบริหารทรัพย์สิน(อาคารชุดแและหมู่บ้านจัดสรร)ในประเทศไทย 2235
121 PropertyTime TV การเลือกซื้อคอนโดมิเนียม, บริษัทรับบริหารคอนโดมิเนียม 3549
122 แนวทางการบริหารชุมชน อาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร Condominium and Housing Estate Management 11760
123 การประชุมคณะกรรมการอาคารชุดและหมู่บ้านให้ประสบผลสำเร็จ : How to ของเมืองนอก 3254
124 การบริหารนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรของประเทศไทย 2269
125 คู่มือแนะนําการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการตรวจสอบสภาพอาคาร สําหรับเจ้าของอาคาร 8197
126 การตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร(นิติบุคคลอาคารชุด) 3379
127 ปัญหาที่จอดรถคอนโดฯ 6657
128 สาเหตุการค้างค่าส่วนกลาง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร-อาคารชุด 3480
129 สถิติการจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 - พ.ศ 2553 3339
130 คอนโดมิเนียม ความหมาย..ประวัติ..ที่มา 12112
131 คู่มือการบริหารจัดการอาคารชุด (ถาม-ตอบ) ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 : สำนักส่งเสริมธุกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน 7926
132 บริหารอาคารชุด แบบมืออาชีพ : การทำงาน และการพิจารณาเลือกบริษัท 9312
133 การอยู่ร่วมกันในอาคารชุดอย่างมีความสุข ... หากทุกฝ่ายรู้หน้าที่ ที่ควรปฏิบัติ 3972
134 ปลดล็อกคอนโดฯรอขายทอดตลาดติดคดี โอนกรรมสิทธิ์ ออกหนังสือปลอดหนี้ จ่ายเฉพาะค่าส่วนกลางที่ค้าง เว้นเบี้ยปรับ-ดอกเบี้ย-ค่าทวงถาม 5099
135 การทำบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด กับ พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่4) พ.ศ. 2551 3592
136 บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ต่างจากทั่วไปอย่างไร 3241
137 ยุทธวิธี การทวงหนี้ค่าส่วนกลางนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้าน 3034
138 ภาระภาษีของนิติบุคคลอาคารชุด 8920
139 ค่าปรับค้างชำระค่าส่วนกลางเกินกำหนด(อาคารชุด)..ถาม-ตอบ จาก กรมที่ดิน 9111
140 ค่าส่วนกลางกับความอยู่รอดของเจ้าของร่วมอาคารชุด 2981
141 เรื่องของชื่อ "โครงการคอนโดมิเนียม" 4898
142 บริหารคอนโดฯ ภารกิจท้าทาย 2 ทางเลือกเพิ่มค่าส่วนกลางรับต้นทุนพุ่ง 4171
143 กลเม็ดเคล็ดลับ เกี่ยวกับกฎหมายอาคารชุด 4579
144 "ปัญหาของคนซื้อบ้าน-คอนโด" ทำความรู้จักนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/นิติบุคคลอาคารชุด, เงินกองทุน, ค่าส่วนกลาง Nation Channel-TV 3514
145 อัตราค่าจ้างนักบริหารอาคารชุด ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและพนักงานแผนกต่างๆ ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2553) 10165
146 การกำหนดอัตรามาตรฐานค่าวิชาชีพผู้บริหารทรัพย์สิน,ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร 8980
147 ค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลอาคารชุดมีอะไรบ้าง...? 6546
148 คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับเจ้าของร่วม ที่ควรรู้ 3763
149 กลยุทธิ์การบริหารชุมชนน่าอยู่ (Vibrant Community) LPN 7439
150 เจ็ด วิธี"เอื้อเฟื้อ"เพื่อนบ้านอย่างง่าย พลิกให้ชุมชนน่าอยู่" 6478
/** * */