Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
นิติบุคคลอาคารชุด คอนโดมิเนียม การบริหารอาคาร

# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 เจาะลึกธุรกิจบริหารชุมชน: คอนโดมิเนียม-นิติบุคคลอาคารชุด/บ้านจัดสรร (clip) 4581
2 การถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุดของคนต่างชาติ 7511
3 นิติบุคคลอาคารชุดกับการเสียภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7064
4 การจัดเก็บค่าเช่าที่จอดรถในคอนโด 7590
5 การบริหารจัดการที่จอดรถในอาคารชุด 8167
6 ตอบข้อสงสัยการประกันภัยอาคารชุด 7579
7 สถานการณ์ตลาดการบริหารนิติบุคคลอาคารชุดในปี 2556 4350
8 ปัญหาน้ำรั่วซึมในคอนโดมิเนียม กับแนวทางบริหารจัดการของนิติบุคคลอาคารชุด 7596
9 การเรียกประชุมใหญ่เจ้าของร่วม นิติบุคคลอาคารชุด 11919
10 การทำสัญญาให้เช่าคอนโดมิเนียม เรื่องควรรู้และภาษีที่เกี่ยวข้อง 5437
11 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด 4947
12 หลักการให้เช่าห้องชุดคอนโดมิเนียม 5163
13 เรื่องต้องรู้และจัดการก่อนให้เช่าห้องชุด คอนโดมิเนียม 5360
14 สิทธิประโยชน์ทางภาษี ของ ผู้ซื้อห้องชุดคอนโด ใน โครงการ "บ้านหลังแรก" : เงื่อนไขและวิธีการขอยกเว้นภาษี 5555
15 การตรวจสอบก่อนรับโอนห้องชุดคอนโดมิเนียม 3799
16 การบริหารเพื่อให้เกิดผลตอบแทนในอาคารชุด เพิ่มรายได้ให้กับนิติบุคคลและสร้างมูลค่ากับเจ้าของห้อง 3606
17 สิทธิของเจ้าของห้องชุด คอนโดมิเนียม 3713
18 การประชุมใหญ่เจ้าของร่วม นิติบุคคลอาคารชุด 8120
19 ปัญหาหนี้ค่าส่วนกลางนคอนโดมิเนียม(นิติบุคคลอาคารชุด) 4191
20 คู่มือการเลือกซื้อคอนโดมิเนียม My First Condominium (แนะนำหนังสือ) 3231
21 การออกใบปลอดหนี้ นิติบุคคลอาคารชุด (หนังสือรับรองการปลอดหนี้ ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด) 10167
22 คอนโดมิเนียม กับ การมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัย 3511
23 การตรวจสอบห้องชุด(คอนโดมิเนียม)...ก่อนตัดสินใจซื้อ 5106
24 กลโกงผู้ประกอบการคอนโดฯ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายอาคารชุด เลี่ยงจ่ายค่าส่วนกลางห้องที่ยังไม่ได้โอน 3824
25 อาคารสูง - ความหมาย กำเนิด วิวัฒนาการ และแนวโน้ม 5617
26 การพัฒนาอาคารชุดของการเคหะแห่งชาติ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต 3014
27 รูปแบบอาคารชุดที่อยู่อาศัยในประเทศไทย 3260
28 ชาวคอนโดฯ กับ กฎหมายที่ควรรู้ 4273
29 หลักการอยู่อาศัยในอาคารห้องชุด(คอนโดมิเนียม)อย่างผาสุข 3280
30 ค่าส่วนกลางคอนโด(นิติบุคคลอาคารชุด) ..จ่ายช้าต้องเสียค่าปรับ 4290
31 หลักในการอยู่อาศัยในอาคารชุดอย่างมีความสุข 4 ประการ 2915
32 ปัญหาหนี้ค่าส่วนกลางคอนโดฯ(นิติบุคคลอาคารชุด) 3737
33 คุณภาพในการบริหารคอนโดมิเนียม(นิติบุคคลอาคารชุด)...เรื่องสำคัญที่ต้องพิจารณาในการเลือกซื้อห้องชุด 3699
34 อำนาจหน้าที่ของเจ้าของร่วมอาคารชุด (เจ้าของห้องชุดแต่ละห้อง) 3502
35 การจองซื้อ คอนโดฯ อย่างปลอดภัย 3581
36 กลวิธีตรวจสอบก่อนตัดสินใจซื้อห้องชุดในคอนโดมิเนียม ...บทความโดยกรมที่ดิน 2643
37 กฎหมายการป้องกันเพลิงไหม้อาคารสูง...ทำความรู้จัก พรบ.ควบคุมอาคาร 3462
38 นิติบุคคลอาคารชุด...เรื่องที่ควรรู้ก่อนซื้อห้องชุดคอนโด 3751
39 คู่มือคนอยู่คอนโด เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม 2391
40 สรุปสาระสำคัญระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยอาคารชุด พ.ศ.2554 3791
41 คู่มือการจัดการน้ำเสีย อาคารประเภท ก ประเภทอาคารชุด 4617
42 การป้องกันน้ำท่วม(อุทกภัย) สำหรับคอนโดมิเนียม 3142
43 ปรับตัวอยู่ให้ได้กับน้ำท่วม ฉบับชาวคอนโดฯ ด้วย 'สะพานลอยคอนโด' 3124
44 คนกรุงชีวิตเปลี่ยน : คอนโดมิเนียมกับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม (อุทกภัย54) 2704
45 ซื้อคอนโดฯมือสอง กับ รายละเอียดที่ผู้จะซื้อต้องทราบเกี่ยวกับอาคารชุด 3002
46 อยู่อย่างสบายๆในคอนโดฯ ที่โดนนํ้าท่วม ...คอนโดฯโมเดลตัวอย่าง (อุทกภัย54) 3397
47 อยู่คอนโดฯ..ปลอดภัยจากน้ำท่วมจริงหรือ? และแนวทางอยู่กับน้ำท่วม!..ของชาวคอนโดฯ 4003
48 รวมภาพ น้ำท่วม คอนโดฯ (อุทกภัย 2554) 3288
49 การบริหารจัดการนิติบุคคล(อาคารชุด,หมู่บ้านจัดสรร) คือ การสร้าง 'ชุมชนน่าอยู่' 3603
50 คอนโดมิเนียม กับ รถไฟฟ้า 2681
51 กฎความปลอดภัย “ในกรณีไฟไหมอาคารสูง” 3730
52 ข้อแนะนำซื้อคอนโดฯ มือสอง : check list 4598
53 ค่าส่วนกลางคอนโดฯ หลักการคำนวณ, อัตราค่าปรับ ตามกฎหมาย พ.ร.บ.อาคารชุด 9971
54 น้ำท่วมคอนโด กับความรับผิดชอบของนิติบุคคลอาคารชุด (English) 2531
55 สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม 2296
56 การตรวจสอบระบบความปลอดภัยอาคารเพื่อลดความเสี่ยงจากเพลิงไหม้ 3259
57 การอยู่คอนโดฯ กับข้อบังคับ กฎระเบียบในการพักอาศัยอยู่ร่วมกันของนิติบุคคลอาคารชุด 9097
58 ที่จอดรถ คอนโดมิเนียม 4856
59 สัญญาซื้อขายอาคารชุดมาตรฐาน โดย กรมที่ดิน 6225
60 เอกสารสำคัญ คอนโดฯ อ.ช.1-3 ตาม พ.ร.บ. อาคารชุด 12044
61 อัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลางในการบริหารนิติบุคคลอาคารชุด 4036
62 การซื้อขายและอยู่คอนโดฯ ไม่ให้ผิดกฎหมาย 3415
63 แนวทางการบริหารจัดการ อาคารชุด ในปัจจุบัน 4075
64 ทำเนียบ เว็บไซต์ นิติบุคคลอาคารชุด 4956
65 ทะเบียนรายชื่อนิติบุคคลอาคารชุด ในประเทศไทย 50657
66 อำนาจของนิติบุคคลอาคารชุด ที่มาและหน้าที่ของกรรมการอาคารชุด 6765
67 การเลือกลงทุนคอนโดฯ ในช่วงวิกฤติคือ “โอกาส” 4516
68 คอนโดฯ เรื่องต้องรู้ อยู่อย่างไรไม่เสี่ยงติดคุก (พรบ.อาคารชุดและบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน) 5611
69 Amendments to the Condominium Act '2008 2342
70 ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ... ผู้ใหญ่บ้านของคอนโดฯ 4062
71 อำนาจในการดำเนินคดีของผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด 3581
72 The Condominium นิตยสารออกใหม่ เพื่อการเลือกซื้อคอนโดฯในเมือง 3959
73 ทำไมต้องอยู่คอนโดฯ 2959
74 ปัญหาที่จอดรถอาคารชุดที่อยู่อาศัย ต้นดี-ปลายร้าย 6574
75 คำแนะนำ ขั้นตอนการซื้อคอนโด step by step สำหรับมือใหม่ 23471
76 การทุจริตเงินค่าส่วนกลาง นิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ่านจัดสรร 6961
77 นิติบุคคลอาคารชุด ฟ้องคดีลูกหนี้ค่าส่วนกลาง "ไม่เสียค่าธรรมเนียมศาล" 4700
78 กฎหมายอาคารชุด เรื่อง การใช้พื้นที่ของอาคารชุด 3622
79 กฎหมายอาคารชุด กับการโฆษณาคอนโด 3782
80 นิติบุคคลอาคารชุด มีวิธีการคิด ค่าส่วนกลางคอนโด อย่างไร 14988
81 คอนโดมิเนียม สิ่งที่ควรคำนึงถึงก่อนตัดสินใจซื้อห้องชุด 2529
82 อาคารต้านแผ่นดินไหว...ป้องกันไว้ดีกว่า 4125
83 อายุความหนี้ค่าส่วนกลางอาคารชุด 5118
84 การอยู่อย่างปลอดภัยในคอนโดมิเนียม 2598
85 ค่าบริหารจัดการคอนโดมิเนียม/อาคารสำนักงาน : How much should we pay the Property Management ? 2906
86 การซื้อขายและโอนห้องชุด ที่มีหนี้ค้างค่าส่วนกลางคอนโดฯ 4645
87 คู่มือ รู้ทันแผ่นดินไหว สำหรับผู้อาศัยในตึกสูง : ที่มา ผลกระทบ และวิธีปฏิบัติตัว 3159
88 คอนโดมิเนียม อัตราการเข้าอยู่ และผลตอบแทนการลงทุน (สรุปปี 2553) 2563
89 ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด มีหน้าที่อะไรบ้าง 11108
90 รู้ทันกฎหมายคอนโด - ความเป็นเจ้าของห้องชุดร่วมกัน (สามีภรรยา) 5936
91 คู่มือการใช้ชีวิตในคอนโดมิเนียม บทความ โดย อ.ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช 6164
92 ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลางอาคารชุด เจ้าของร่วมผิดนัดไม่ชำระ อายุความ 5 ปี ..คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1735/2551 3901
93 นิติบุคคลอาคารชุด กับ นิติบุคคล บริษัทฯ จำกัด..ข้อเปรียบเทียบ ต่างกันอย่างไร 3615
94 อยู่คอนโด ถ้าวันหนึ่ง ลิฟท์ตก..จะทำยังไง ? 2995
95 นิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร โครงการ "ฝากบ้านกับนิติฯ" ช่วงเทศกาล 2553
96 Dictionary Condominium Act. คำศัพท์ พ.ร.บ.อาคารชุด A-Z 8540
97 ค่าส่วนกลางนิติบุคคลอาคารชุด จ่ายล่วงหน้าเป็นปี ล่าช้าต้องถูกปรับหรือ? 4714
98 การป้องกันเพลิงไหม้ในคอนโด 2606
99 หลักพิจารณาคัดเลือก/คุณสมบัติที่ดี ผู้จัดการคอนโด (บริหารนิติบุคคลอาคารชุด) 3283
100 ชี้ช่องทางการทำธุรกิจ : ธุรกิจการบริหารคอนโดมิเนียม นิติบุคคลอาคารชุด 6576
101 จรรยาบรรณผู้บริหารทรัพย์สิน ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร 3627
102 แนวคิดและความหมายของการบริหารและการบริหารจัดการ 3462
103 The Condominium Act (no.4) : Greater protection for condominium owners in Thailand 3087
104 เทคนิคการส่งมอบงานบริหารคอนโด จาก ผู้ประกอบการเจ้าของโครงการ ให้ คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดในฐานะผู้แทนเจ้าของร่วม 9015
105 ปัญหาค่าส่วนกลางนิติอาคารชุดชำระเกินกำหนด : คิดค่าปรับ/เงินเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 18/1 5704
106 เจ้าของร่วมอาคารชุด ไม่จ่ายค่าส่วนกลางตามกำหนด : ต้องเสียค่าปรับ(เงินเพิ่ม) 12-20%ต่อปี 3408
107 อยู่อย่างปลอดภัยในคอนโด : ระบบคีย์การ์ด อุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ และการซ้อมหนีไฟ 4074
108 ความรู้เกี่ยวกับอาคารชุดสำหรับชาวต่างชาติ Foreign Ownership of Condominiums in Thailand. 3782
109 การบริหารจัดการอาคารที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็น 3376
110 แนวทางการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด How to Manage a Condominium Juristic Person. 3157
111 นิติบุคคลอาคารชุด-หมู่บ้านจัดสรร ยังขาดมืออาชีพในการบริหารจัดการ 3741
112 วิวัฒนาการคอนโดมิเนียม : แนวคิด ทฤษฎี กฎหมาย การบริหารนิติบุคคลอาคารชุด 9721
113 พัฒนาการอาคารชุดไทย ตามช่วงเวลา Condominium Timeline 3382
114 ประวัติคอนโดมิเนียม History of Condominiums 2830
115 การพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารทรัพย์สินประทศสหรัฐอเมริกา 3297
116 วิวัฒนาการและแนวโน้มการบริหารชุมชนและทรัพย์สินในประเทศไทย 2002
117 ยุทธวิธีการเลือกบริษัทบริหารจัดการ คอนโดมิเนียม บ้านจัดสรร และอาคารสำนักงาน 3382
118 เจ้าของโครงการ ควรจ้างบริษัทรับบริหารงานอาคารชุด มืออาชีพหรือไม่ ? 3239
119 รายการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกันคอนโดมิเนียม : Condominium Preventive Maintenance Checklist 4575
120 พัฒนาการและแนวโม้มของวิชาชีพ การบริหารทรัพย์สิน(อาคารชุดแและหมู่บ้านจัดสรร)ในประเทศไทย 2356
121 PropertyTime TV การเลือกซื้อคอนโดมิเนียม, บริษัทรับบริหารคอนโดมิเนียม 3664
122 แนวทางการบริหารชุมชน อาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร Condominium and Housing Estate Management 12752
123 การประชุมคณะกรรมการอาคารชุดและหมู่บ้านให้ประสบผลสำเร็จ : How to ของเมืองนอก 3403
124 การบริหารนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรของประเทศไทย 2406
125 คู่มือแนะนําการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องการตรวจสอบสภาพอาคาร สําหรับเจ้าของอาคาร 8786
126 การตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร(นิติบุคคลอาคารชุด) 3566
127 ปัญหาที่จอดรถคอนโดฯ 6858
128 สาเหตุการค้างค่าส่วนกลาง นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร-อาคารชุด 3616
129 สถิติการจดทะเบียนอาคารชุดทั่วประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 - พ.ศ 2553 3444
130 คอนโดมิเนียม ความหมาย..ประวัติ..ที่มา 13158
131 คู่มือการบริหารจัดการอาคารชุด (ถาม-ตอบ) ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 : สำนักส่งเสริมธุกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน 8827
132 บริหารอาคารชุด แบบมืออาชีพ : การทำงาน และการพิจารณาเลือกบริษัท 10239
133 การอยู่ร่วมกันในอาคารชุดอย่างมีความสุข ... หากทุกฝ่ายรู้หน้าที่ ที่ควรปฏิบัติ 4125
134 ปลดล็อกคอนโดฯรอขายทอดตลาดติดคดี โอนกรรมสิทธิ์ ออกหนังสือปลอดหนี้ จ่ายเฉพาะค่าส่วนกลางที่ค้าง เว้นเบี้ยปรับ-ดอกเบี้ย-ค่าทวงถาม 5204
135 การทำบัญชีนิติบุคคลอาคารชุด กับ พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่4) พ.ศ. 2551 3685
136 บัญชีนิติบุคคลอาคารชุด ต่างจากทั่วไปอย่างไร 3367
137 ยุทธวิธี การทวงหนี้ค่าส่วนกลางนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้าน 3139
138 ภาระภาษีของนิติบุคคลอาคารชุด 9114
139 ค่าปรับค้างชำระค่าส่วนกลางเกินกำหนด(อาคารชุด)..ถาม-ตอบ จาก กรมที่ดิน 10309
140 ค่าส่วนกลางกับความอยู่รอดของเจ้าของร่วมอาคารชุด 3108
141 เรื่องของชื่อ "โครงการคอนโดมิเนียม" 5036
142 บริหารคอนโดฯ ภารกิจท้าทาย 2 ทางเลือกเพิ่มค่าส่วนกลางรับต้นทุนพุ่ง 4268
143 กลเม็ดเคล็ดลับ เกี่ยวกับกฎหมายอาคารชุด 4756
144 "ปัญหาของคนซื้อบ้าน-คอนโด" ทำความรู้จักนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร/นิติบุคคลอาคารชุด, เงินกองทุน, ค่าส่วนกลาง Nation Channel-TV 3617
145 อัตราค่าจ้างนักบริหารอาคารชุด ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและพนักงานแผนกต่างๆ ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2553) 11034
146 การกำหนดอัตรามาตรฐานค่าวิชาชีพผู้บริหารทรัพย์สิน,ผู้จัดการ นิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร 9887
147 ค่าใช้จ่ายของนิติบุคคลอาคารชุดมีอะไรบ้าง...? 6701
148 คำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับเจ้าของร่วม ที่ควรรู้ 3897
149 กลยุทธิ์การบริหารชุมชนน่าอยู่ (Vibrant Community) LPN 7583
150 เจ็ด วิธี"เอื้อเฟื้อ"เพื่อนบ้านอย่างง่าย พลิกให้ชุมชนน่าอยู่" 6635