Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » วิวัฒนาการและแนวโน้มการบริหารชุมชนและทรัพย์สินในประเทศไทย

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
วิวัฒนาการและแนวโน้มการบริหารชุมชนและทรัพย์สินในประเทศไทย

                         วิวัฒนาการและแนวโน้ม                             

     การบริหารชุมชนอาคารชุดและหมู่บ้านในประเทศไทย   

 

         จุดเริ่มต้นที่เป็นแม่แบบของงานบริหารทรัพย์สิน(ชุมชนอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร) เริ่มมาจากการดำเนินการจัดสร้างที่อยู่อาศัยแบบอาคารพักอาศัยรวมหรือที่เรียกว่า"แฟลต" ของ กรมประชาสงเคราะห์ กับนโยบายย้ายที่อยู่ของหระชากรเพื่อลดชุมชนแออัด จนกระทั่งโอน มาให้ "การเคหะแห่งชาติ" เป็นผู้ดูแล...