Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » แนวทางการบริหารจัดการ อาคารชุด ในปัจจุบัน

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
แนวทางการบริหารจัดการ อาคารชุด ในปัจจุบัน

วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์  ฉบับ 64 มีนาคม 2554

แนวทางในการบริหารจัดการอาคารสูงยุคใหม่

พิภพ วงศ์เชิดขวัญ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด

         ปัจจุบันนี้ ประเทศไทยของเรามีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างมาก และมีวิวัฒนาการทางการก่อสร้างขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้วิถีการดำเนินชีวิตและสังคมความเป็นอยู่ เกี่ยวกับที่พักอาศัยของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยอยู่บ้านเป็นหลังๆ ทาวน์เฮ้าส์เปลี่ยนมาเป็นการอยู่อาศัยในอาคารสูงเป็นจำนวนมากขึ้น ซึ่งเป็นผลเนื่องจากที่ดินในย่านธุรกิจการค้า เขตชุมชนที่มีความเจริญรุ่งเรือง เริ่มมีพื้นที่เหลือลดน้อยลง และราคาที่ดินขยับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ทำให้การก่อสร้างอาคารสูงเข้ามามีบทบาทอย่างมากในบ้านเมืองของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร

          รามาย้อนดูอดีตเกี่ยวกับอาคารสูงที่สุดแห่งแรกของประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 หลังจากได้มีการตัดถนนเยาวราช ทำให้ย่านนี้คึกคัก และเจริญรุ่งเรืองด้านการค้า และธุรกิจ จนมีการสร้างอาคารสูง 6 ชั้นขึ้นเป็นอาคารแรกที่สูงที่สุดในเมืองไทย (สมัยนั้น) อาคาร(ตึก) นี้เป็นของของพระยาสารสิน สวามิภักดิ์ (หมอเทียนอี้ต้นตระกูลสารสิน) หมอหลวงของรัชกาลที่ 5 ซึ่งนับจากวันนั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้ เมืองไทยของเราได้มีวิวัฒนาการการก่อสร้างอาคารสูงมาร่วมกว่า 100 ปี แล้ว