Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » ทำไมต้องอยู่คอนโดฯ

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ทำไมต้องอยู่คอนโดฯ

ปุจฉา : ทำไมต้อง "อยู่คอนโดฯ"

         คอนโดมิเนียม  จากที่เคยเป็นที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่และมีกลุ่มลูกค้าค่อนข้างจะจำกัด ต่อมาเมื่อมีผู้ริเริ่มพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยแนวสูงในยุคแรก ๆ ช่วงก่อน ปี 2520 เวลาผ่านไปกว่า 30 ปี ทำให้ตลาดคอนโดมิเนียมมีการพัฒนาหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการดีไซน์ การวางคอนเซ็ปต์โครงการ การทำการตลาดและส่งเสริมการขาย

            ควบคู่กันไป ทางหน่วยงานภาครัฐก็ได้มีความพยายามพัฒนาและปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาโครงการคอนโดฯ เพื่อยกระดับมาตรฐานในการพัฒนาโครงการ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคที่เลือกซื้อคอนโดฯ สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย

            อาทิ กฎหมายอาคารชุดฉบับแรก พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงที่ออกภายใต้ พ.ร.บ.อาคารชุด จนถึงกฎหมายอาคารชุดฉบับปัจจุบัน พ.ร.บ.อาคารชุด ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ. 2518 พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 พ.ร.บ.การจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 เป็นต้น

            ส่งผลให้โครงการคอนโดมิเนียมได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้น ผลพวงจากการยกระดับมาตรฐานโครงการทั้งในด้านคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียวและการสร้างความร่มรื่นด้วยการดึงธรรมชาติมาไว้ในตัวโครงการ ความปลอดภัย ความสะดวกสบายต่าง ๆ ในการอยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นฟิตเนส คลับเฮาส์ ฯลฯ ในระดับที่เทียบเท่า หรือบางโครงการอาจจะเหนือกว่าโครงการที่อยู่อาศัยในแนวราบประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ
าส์
 

ที่มา  ประชาชาติธุรกิจ 30 กันยายน พ.ศ. 2553  ...