Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » หลักการให้เช่าห้องชุดคอนโดมิเนียม

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
หลักการให้เช่าห้องชุดคอนโดมิเนียม

เรื่องควรรู้ก่อนให้เช่าคอนโดฯ

dailynews.co.th - กฎหมายรอบรั้ว - วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556

คอนโดมิเนียมทุกวันนี้ บางคนก็เอามาปล่อยให้เช่า เพราะไม่ได้อยู่อาศัย หรือไม่ก็เพื่อเป็นรายได้เสริม ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง แต่ถ้าบังเอิญโชคร้ายเจอผู้เช่าที่ไม่ดี ไม่รักษาของ หรือชอบเบี้ยวค่าเช่า จะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร วันนี้ขอแนะนำวิธีที่อาจช่วยได้ และน่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับ

ข้อแรก ควรมีสัญญาเช่า บางคนให้เพื่อน หรือคนรู้จักเช่าแบบตกลงกันโดยคำพูด ไม่ได้ทำสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งตามกฎหมายนั้น การเช่าอสังหาริมทรัพย์ (รวมถึงคอนโดฯ) ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อฝ่ายที่ต้องรับผิดเป็นสำคัญ จะใช้ฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในอนาคต ผู้ให้เช่า ควรจะทำสัญญาเช่า ลงนามกันทั้งสองฝ่ายให้เรียบร้อย เผื่อมีเรื่องที่เข้าใจไม่ตรงกัน จนต้องขึ้นโรงขึ้นศาลจะได้มีหลักฐานบังคับกันได้นะครับ

ข้อสอง การหาตัวคนเช่า นั้นสามารถหาโดยวิธีประกาศตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ไม่เสียเงิน หรือผ่านทางนายหน้า Property Agent ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่าย หรือให้ทางนิติบุคคลของคอนโดฯ ช่วยหา หรือแนะนำให้ ซึ่งวิธีแรกดีที่สุดเพราะได้เจอกับคนเช่าเอง และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย วิธีที่สองเหมาะสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลา หรืออยากหาคนเช่าที่เป็นชาวต่างชาติ แต่เราก็ต้องเสียค่าคอมมิสชันให้คนที่หาให้เรา (โดยทั่วไปแล้วก็ประมาณค่าเช่า 1 เดือน) และควรคุยกับผู้เช่าให้ชัดเจนเรื่องค่าบริการส่วนกลาง หรือบริการอะไรบ้าง ส่วนวิธีที่สามก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สะดวก แต่ควรระวังในบางเรื่อง เช่นควรตกลงกับนิติฯ ให้ชัดเจนว่า ขอบเขตที่จะให้นิติฯ ทำให้นั้นมากแค่ไหน (หาคนเช่าให้อย่างเดียว, ต้องเสียค่าคอมมิสชันเท่าไร และเมื่อใด)

ข้อสาม ควรทำรายการทรัพย์สิน พร้อมกับถ่ายรูปภายในห้องไว้ เพราะในทางปฏิบัติแล้ว ผู้ให้เช่าไม่ได้ให้เช่าแค่ตัวห้องคอนโดฯ อย่างเดียว แต่อาจมีรายการทรัพย์สินอื่นเพิ่มเติมด้วย เช่น โซฟา ตู้เย็น ไมโครเวฟ  กุญแจสำรอง บัตรจอดรถ หรืออื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับคนเช่า เพราะเมื่อเวลาผ่านไปอาจจำไม่ได้ ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาของหาย หรือได้ของคืนไม่ครบ ขอแนะนำให้ระบุรายการทรัพย์สินไว้ให้ชัดเจน โดยทำเป็นรายการแนบท้ายสัญญาเช่า รวมถึงถ่ายรูปห้องคอนโดฯ ก่อนให้เช่าเก็บไว้ให้มากที่สุด เพื่อจะได้มีไว้ตรวจสอบในภายหลังว่า สภาพก่อนและหลังปล่อยเช่าแล้วแตกต่างกันแค่ไหน แต่อย่าลืมให้ผู้เช่าลงลายมือชื่อรับรองรายการทรัพย์สิน และรูปถ่ายทั้งหมดด้วยนะครับ

คราวหน้าผมจะเขียนถึงรายละเอียดของสัญญาเช่าว่าควรมีการทำอย่างไรบ้างต่อนะครับ.

ดินสอพอง
ที่มา http://www.dailynews.co.th/article/950/195421