Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » คู่มือ รู้ทันแผ่นดินไหว สำหรับผู้อาศัยในตึกสูง : ที่มา ผลกระทบ และวิธีปฏิบัติตัว

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
คู่มือ รู้ทันแผ่นดินไหว สำหรับผู้อาศัยในตึกสูง : ที่มา ผลกระทบ และวิธีปฏิบัติตัว

 

 รู้ทันแผ่นดินไหว สำหรับผู้อาศัยในตึกสูง

   ที่มา ผลกระทบ และวิธีปฏิบัติตัว

   สำหรับใช้ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และสื่อสารเรื่องการป้องกันภัยกับผู้ใช้อาคารสูง

   Download e-book:  aw.pdf