Home » พิพิธภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของสะสม
 
พิพิธภัณฑ์คอมพิวเตอร์ Softbiz ของสะสมเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ - Computer Collection

         จากการทำงานในวงการคอมพิวเตอร์มา 20 ปี สิ่งที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาคือคอมพิเตอร์ เริ่มเก็บสะสมของเล็กๆน้อยๆ จนระยะหลังชอบการสะสม และตั้งใจรวบรวม จนได้จำนวนเริ่มมากพอสมควร จึงเตรียมจัดแสดง เป็นห้องโชว์ของบริษัทฯ  และนำบางส่วนมาลงในเว็บเป็นแนวทางขั้นต้นก่อน

            *** ของสะสมคอมพิวเตอร์นี้ เป็นการเก็บรวมรวม ของต่างๆ ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทั้งแบบทางตรงและทางอ้อม

ภาพในหลวง กับ คอมพิวเตอร์

    

แสตมป์ในหลวง เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์

         

แสตมป์ในหลวง เกี่ยวกับ E-COMMERCE

เหรียญในหลวง เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ - IT YEAR

ภาพเจ้าฟ้า กับ คอมพิวเตอร์ 

 

หนังสือ "เจ้าฟ้าไอที" รัตนราชสุดา สารสนเทศ

    

 

แสตมป์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

พระอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

ของสะสมที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

    

    

ของที่ระลึก/Premium ที่ได้จาก งานคอมพิวเตอร์

  

ภาพยนตร์ - เพลง/ปกเทป - หนังสือ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

  

   

    

 

เสื้อจากงาน สัมนาคอมพิวเตอร์

 

  

ของสะสม ด้าน วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์

  

 

แสตมป์ไทยกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี่

 

ID# 505

ID# 504
ID# 502
ID# 503
ID# 501
ID# 500
ID# 498
ID# 499
ID# 497
ID# 495
ID# 496
ID# 492
ID# 494
ID# 493
ID# 489
ID# 491
ID# 490
ID# 488
ID# 487
ID# 486
ID# 485
ID# 484
ID# 483
ID# 481
ID# 482
ID# 480

ที่มา http://www.computer-stamps.com/country/44/Thailand/

Computer & Thai Cartoon

Today's Cartoon  2 มีนาคม พ.ศ. 2555