Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » หลักพิจารณาคัดเลือก/คุณสมบัติที่ดี ผู้จัดการคอนโด (บริหารนิติบุคคลอาคารชุด)

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
หลักพิจารณาคัดเลือก/คุณสมบัติที่ดี ผู้จัดการคอนโด (บริหารนิติบุคคลอาคารชุด)

 

          งานบริหารจัดการอาคารชุดเป็นสิ่งละเอียดอ่อน และส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยจำนวนมาก อีกทั้งยังเป็นองค์ประกอบชี้วัดมูลค่าห้องชุดตลอดเวลา ทุกครั้งที่เลือกสรรผู้จัดการคอนโดฯ จึงพินิจพิจารณาจากคุณสมบัติ 10 ประการต่อไปนี้

 

 1. ต้องมี “ความรู้” ที่เกี่ยวกับอาคารชุดทุกด้านโดยเฉพาะกฎหมาย และผู้บริหารหรือพนักงานควรมีความรู้เกี่ยวกับงานการจัดการหรืองานบริหาร ซึ่งอาจจะเป็นความรู้ที่ได้เรียนมาหรือได้รับการถ่ายทอดจากผู้เชี่ยวชาญ
   
 2. ต้องมี “ประสบการณ์” อย่างน้อยๆ สัก 2-3 ปีขึ้นไป ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากประสบการณ์นับได้ว่าเป็นส่วนสำคัญมากสำหรับผู้บริหารคอนโดฯ ต้องใช้เวลานานกว่าจะได้ความรู้มา อาจเป็นกุญแจดอกสำคัญที่จะช่วยไขปัญหาต่างๆ ได้และนำความรู้นั้นมาประยุกต์ ใช้ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่
   
 3. ต้องเป็นผู้ที่มี “ความคิดริเริ่ม” ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นส่วนที่ทำให้การบริหารบ้านลอยฟ้าประสบกับความสำเร็จ เพราะความคิดสร้างสรรค์ทำให้เกิดมีสิ่งที่แปลกใหม่ และนำมาประยุกต์บางส่วนก็จะทำให้งานนั้นๆ ดำเนินไปได้ด้วยดี
   
 4. ต้องเป็นบุคคลที่มี “ความรับผิดชอบในงานและตรงต่อเวลา” เหตุเพราะการทำงานทุกวันนี้น้อยคนนักที่จะมีความรับผิดชอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานบริการ ซึ่งมีคนบางกลุ่มหากได้รับมอบหมายงานต่างๆ เขาจะต้องทำให้เสร็จและมีความรับผิดชอบ พร้อมที่จะเผชิญปัญหานั้นๆ และพยายามแก้ไขให้เรียบร้อย
   
 5. เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ” ซึ่งในปัจจุบันแล้วนับได้ว่าภาษามีส่วนสำคัญกับทุกคนและยิ่งผู้บริหารอาคารชุดด้วยแล้ว นับได้ว่ามีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากตึกสูงเหล่านั้นมีชาวต่างประเทศพักอาศัยเป็นจำนวนมาก
   
 6. ต้องมีความรู้ด้าน “ไอที” โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ ตลอดจนโปรแกรมดูแลควบคุมด้านบัญชีการเงิน และ เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัย
   
 7. มีความ “ซื่อสัตย์สุจริต” ซึ่งผู้จัดการที่ดีต้องมีให้กับอาคารชุดที่ตัวเองดูแลรับผิดชอบตลอดเวลา
   
 8. มี “มนุษยสัมพันธ์” เพราะการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีทั้งต่อองค์กรและผู้พักอาศัยทุกราย ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายนอกและภายในย่อมเป็นสิ่งที่ดีสำหรับการบริหารคอนโดฯ เป็น อย่างมาก รวมทั้งการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน นอกจาก ทำให้งานเดินแล้ว ยังทำให้บรรยากาศในที่ทำงานดีขึ้นด้วย
   
 9. มี “บุคลิกดี” ซึ่งว่าไปแล้วบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนหรือพัฒนาเสริมแต่งได้ และหากผู้จัดการอาคารชุดรู้จักการปรับปรุงตัวเองให้ถูกต้อง จะทำให้เป็นบุคคลที่เหมาะสมกับการบริหารงานคอนโดฯ ได้อย่างยอดเยี่ยมในอนาคตอันใกล้
   
 10. เป็นนักบริการ” ที่ซึมซาบอยู่ในสายเลือดอยู่ตลอดเวลา ถามว่าต้องทำถึงขั้นไหน มีผู้เชี่ยวชาญอีกท่านอรรถาธิบายว่า “ไม่มีขอบเขตสิ้นสุด” แต่การให้บริการที่ถือเป็นสุดยอด “ต้องให้บริการเกินกว่าที่ผู้พักอาศัยในคอนโดฯ คาดหมาย” หรือมุ่งหวังไว้
   

เรียบเรียงจาก
สยามธุรกิจ > อสังหาริมทรัพย์ > ขาประจำ โดย นคร มุธุศรี วันที่ 12-12-2007