Home » เกี่ยวกับเรา
 

            

          อซอฟท์/ซอฟท์บิส+ ริ่มต้นจาก บริษัท แอพพลิเคชั่น ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ก่อตั้ง ปี พ.ศ. 2536 เป็นซอฟท์แวร์เฮาส์ รับพัฒนาซอฟท์แวร์และผลิตโปรแกรมสำเร็จรูปในชื่อ  เอซอฟท์ A-Soft ที่รู้จักกันมานาน แพร่หลาย ตั้งแต่ใช้บนระบบ DOS  ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้เปิด บริษัท ซอฟท์บิส พลัส จำกัด เพื่อการทำตลาดจำหน่ายและบริการโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปสำหรับธุรกิจเฉพาะงาน สร้างแบรนด์ใหม่ให้ชื่อเดียวกันกับบริษัทใหม่ ได้ชื่อว่า ซอฟท์บิส พลัส หมายถึง ซอฟท์แวร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิ์ภาพของธุรกิจ

ริษัท ซอฟท์บิส พลัส จำกัด  จัดตั้งขึ้นด้วยแนวความคิดที่จะให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะกับธุรกิจในประเทศไทย  รองรับการเจริญเติบโตในอนาคต  โดยยึดหลักที่ว่าให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จาก การใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม

  @  Softbiz+  :  Smart Software for  Smarter  Management

ราเชื่อว่าความสำเร็จของธุรกิจชั้นนำต่างๆ มาจากความเข้าใจในธุรกิจ  ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์แนวทางในการรดำเนินธุรกิจ และการมองเห็นศักยภาพทางธุรกิจที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต ที่สำคัญที่สุดคือการนำสิ่งเหล่านั้นมาประสานให้เกิดเป็นรูปธรรมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการบริหาร การผลิต การบริการ ละการสร้างสรรเครื่องมือทางเทคโนโลยี ไอที มาช่วยในการบริหารจัดการ ซึ่งก็คือ ซอฟท์แวร์อย่างเช่น ซอฟท์บิส+ นั่นเอง

ทีมงานของ ซอฟท์บิส พลัส  ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี นักวิเคราะห์ระบบ โปรแกรมเมอร์ ทีมบริการ ตลอดจนคณะที่ปรึกษา  ที่มีประสบการณ์ ความชำนาญ และพร้อมที่จะให้คำปรึกษาในงานพัฒนา ระบบที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับงาน  และประหยัดค่าใช้จ่าย

@ซอฟท์บิส+ คือ  เครื่องมือ(ซอฟท์แวร์) ที่ช่วยเพิ่มศักภาพ ให้กับการบริหารงาน คุ้มค่าแก่การลงทุน

วิสัยทัศน์    Vision

นำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ มาสร้างสรรค์ คิดค้น นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพการบริหารการจัดการงานต่างๆของธุรกิจ โดยสามารถใช้งานได้จริง มีคุณภาพ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ      Mission

มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพ ทันสมัย ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ อย่างมีประสิทธิภาพ และความพึงพอใจสูงสุด

ข้อมูลบริษัท Company Information

 ชื่อบริษัท        บริษัท  ซอฟท์บิส พลัส  จำกัด     เลขทะเบียนนิติบุคคล/เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี    0105546110995  

                        SoftBiz Plus Co.,Ltd ( Group of Company : A-Soft | Application Development co.,ltd.)

 ที่ตั้งสำนักงาน       83/3 หมู่ 3   ถนนเสรีไทย  แขวงคันนายาว   เขตคันนายาว   กรุงเทพฯ  10230

 โทรศัพท์              02-5406201 , 02-5406202 , 02-9198259       โทรสาร      02-5176777

 วัน/เวลาทำการ     วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เวลา 9.00 - 17.00.      วันเสาร์ เวลา 9.00 -15.00น.  

 ประเภทธุรกิจ       ·   ให้คำปรึกษา และวางระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับองค์กรต่างๆ

                               ·   พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ ตรงกับงานตามความต้องการ

                               ·   บริการติดตั้งระบบ และเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าคอมพิวเตอร์ที่มีคุณภาพ

สินค้าและบริการ     ผลิตและจำหน่าย ซอฟท์แวร์ สำหรับ SME และ ธุรกิจเฉพาะ | Softbiz Accounting Software

SoftBiz Accounting Software   :  โปรแกรมระบบบัญชี ซอฟท์บิส
        - ระบบบัญชีแยกประเภท , ระบบเงินเดือน , ระบบลูกหนี้ , ระบบเจ้าหนี้
        - ระบบสินค้าคงคลัง , ระบบงานขาย/ออกบิล

SoftBiz Application Software   :  โปรแกรมระบบงานธุรกิจเฉพาะ ซอฟท์บิส
        -  ระบบบริหารงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ( Real Estate System )
        -  ระบบบัญชีอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร (Condominium&House Management )
        -  ระบบบริหารงานเช่า สำนักงาน/พล่าซ่า/หอพัก ( Property Rental Software )
        -  ระบบบริหารงานซ่อมบำรุง ( Computerize Maintenance Managemrnt Software )

SoftBiz Tailor Made Software  :   สร้างโปรแกรมตามสั่งสำหรับธุรกิจเฉพาะ

 

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ 

 
 ผู้ก่อตั้ง   กรรมการผู้จัดการ

 

ฝ่ายบริหารและบริการลูกค้า 

ทีมบริการหลังการขาย ซอฟท์บิส+

ข้อมูลเพิมเติม  

ประสพการณ์ - เริ่มพัฒนามาก่อนปี 2536 ถึงปัจจุบัน โดยได้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามระบบปฏิบัติการ/วินโดว์

ตั้งแต่ MS-DOS -> Win95 -> Win98 -> WinMe -> WinXP -> Vista -> ...Se7en

ความรู้ - พัฒนาโดย โปรแกรมเมอร์ระดับปริญญาเกียรตินิยมด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง ประสพการณ์ถึง 20 ปี

และยังพัฒนาต่อไปตามเทคโนโลยี่ปัจจุบัน เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต

การยอมรับ - บริษัทรับบริหารอาคารและดีเวลอปเปอร์ มากกว่า 20 บริษัทใช้ในการบริหารโครงการในมือ

ซึ่งไม่มีซอฟท์แวร์ไหนได้รับความไว้วางใจเท่านี้ ( จำนวนหน่วยงานย่อยสูงสุด 100 กว่าอาคาร,ไซต์งาน )

ความแพร่หลาย - ใช้จริงอยู่ในคอนโดมิเนียม มากกว่า 500 อาคาร ทั่วประเทศ

( จำนวนห้อง ต่อโครงการ ที่สูงสุดกว่า 4000 ห้อง,ยูนิต) และหลายๆอาคารใช้มานาน10-15ปี

การบริการ - นำเสนอโปรแกรม ตอบข้อสงสัย ให้คำปรึกษาก่อนการขาย และบริการหลังการขาย โดยผู้มีประสพการณ์จริงในการเป็นผู้ใช้(User)ระบบงานมาก่อน

 

 

วิวัฒนาการ โปรแกรมเอซอฟท์-ซอฟท์บิส

ตั้งแต่ พ.ศ.2534 ถึง พ.ศ.2553

20 ปี แห่งการพัฒนา

 

 

โปรแกรมยุคแรก  พ.ศ.2534-2535 (for DOS) ก่อนก่อตั้งบริษัท

 

โปรแกรมเอซอฟท์ for DOS พ.ศ.2536

 

โปรแกรม เอซอฟท์ for Windows พ.ศ.2540

 

โปรแกรม ซอฟท์บิส Ver.5 พ.ศ.2548 โปรแกรม ซอฟท์บิส  Ver.10 (2553/2010)

 

ตัวอย่างโฆษณา เปิด ตัวสินค้า ช่วงปี  2537-2539

  A-Soft by Application Group.

Shopping Computer ฉบับ ตุลาคม 2537
 

 

  HomeBuyers'Guide ฉบับ กรกฏาคม 2539

 


โฆษณาล่าสุด หนังสือ HomeBuyers'Guide ฉบับ มกราคม 2553

 

Softbiz : Premium (ขอบคุณลูกค้า)

     

        

 

SoftBiz : Happy New Year (หนังสือแจกของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า พร้อมจดหมายข่าว)

ปี   2554 ปี   2553
ปี   2552

  หนังสือ ใจดีสู้เสือ หนังสือ โชคดี

 

Softbiz+ Social Network & All Web Link

 

Messenger

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Skype

softbizplus
Facebook

http://www.facebook.com/softbizplus
twiiter

@softbizplus
blog

http://softbizplus.blogspot.com
YouTube

http://www.youtube.com/user/softbizplus
email

อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
     
stat & rank

http://live.feedjit.com/live/softbizplus.com/0/
 

http://www.histats.com/viewstats/?act=2&sid=496048
 

http://www.mytracking.com/site/softbizplus.com
 

http://rankdirectory.org/site/www.softbizplus.com/
     

.