Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » คอนโดมิเนียม ความหมาย..ประวัติ..ที่มา

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
คอนโดมิเนียม ความหมาย..ประวัติ..ที่มา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
คอนโดมิเนียมในแคนาดา

คอนโดมิเนียม หรือ "คอนโด" ส่วนในภาษาไทยคณะกรรมการบัญญัติศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์บัญญัติเรียกว่า อาคารชุด

เป็นอีกรูปแบบของที่อยุ่อาศัยที่เจ้าของห้องชุดจะต้องแชร์ความเป็นเจ้าของร่วมกับเจ้าของห้องชุดอื่นๆในพื้นที่ส่วนกลางเช่น ทางเดิน ยริเวณห้องโถง ลิฟท์ โรงจอดรถ สระว่ายน้ำ สนามเด็กเล่น ซึ่งเจ้าของห้องชุดทุกท่านจะเป็นเจ้าของร่วมตามกฎหมาย ลักษณะของห้องเหมือนกับการอยู่อพารตร์เมนท์เพียงแต่เราเป็นเจ้าของห้องไม่ใช่ผู้เช่า

คอนโดมิเนียมเริ่มจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา คำเรียก Condominium จะต่างกันไปในแต่ละประเทศ ธนิดา กิตติอดิสร จากราชบัณฑิตยสถานระบุว่า "คำว่าคอนโดมิเนียมในภาษาอังกฤษหมายถึงการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในอาคารขนาดใหญ่ที่แบ่งซอยเป็นส่วนต่าง ๆ ให้คนต่างครอบครัวพักอยู่ ต่อมามีหมายถึง อาคารที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน หรืออาคารอื่น ที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมใน" [1]

ในออสเตรเลียและแคนาดาเฉพาะรัฐ บริติชโคลัมเบีย นิยมเรียกว่า Strata Title ในขณะที่ ควิเบค เรียกว่า "Divided Co-property" (French: co-propriété divisée) ส่วนในประเทศอังกฤษและเวลส์ เรียกว่า Commondhold ในฝรั่งเศสเรียกว่า Copropriété (co-ownership)

 

ที่มา วิกิพีเดีย http://th.wikipedia.org/wiki/คอนโดมิเนียม

 

คอนโด

คอนโดมิเนียม  มาจากคำภาษาอังกฤษว่า  condominium  คำว่าคอนโดมิเนียมในภาษาอังกฤษ  เดิมหมายถึงการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในอาคารขนาดใหญ่ที่แบ่งซอยเป็นส่วนต่าง ๆ ให้คนต่างครอบครัวพักอยู่  ต่อมาหมายถึง  อาคารที่อยู่อาศัย  อาคารสำนักงาน  หรืออาคารอื่น  ที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วน ๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง  กล่าวอย่างง่าย ๆ ก็คือ  คอนโดมิเนียมไม่ใช่ตัวอาคาร  แต่เป็นการจัดการกรรมสิทธิ์  คือ  การจัดการอาคารที่มีอยู่  ราชบัณฑิตยสถาน โดยคณะกรรมการบัญญัติศัพท์สถาปัตยกรรมศาสตร์ได้บัญญัติศัพท์คำ  condominium  ว่า  อาคารชุด

ที่มา ราชบัณฑิตยสถาน-คลังความรู้  http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=2318

 

ประวัติคอนโดมิเนีย

 คอนโดมิเนียม หรืออาคารชุด(Condominium) คำว่า  Condominium มีรากฐานมาจากภาษาฝรั่งเศล โดยคำว่า "con" หมายถึงรวมกัน ส่วนคำว่า "domus" หมายถึงสถานที่อยู่อาศัย ดังนั้น  Condominium จึงหมายถึงสถาณที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกันในลักษณะที่สามารถแบ่งแยกได้ว่าทรัพย์ส่วนใดเป็นทรัพย์ส่วนบุคคล และทรัพย์ส่วนใดเป็นทรัำย์ส่วนกลางที่มีไว้เพื่อประโยชน์รวมกัน ดังนั้นคอนโดมิเนียมจะมีความหมายโดยรวมคือ..อาคารชุดที่มีรูปแบบอาศัยกันหลายๆครัวเรือนในอณาเขตและอาคารเดียวกัน โดยในอาคารดังกล่าวมีการแยกกรรมสิทธิ์การถือครองออกเป็นส่วนๆซึ่งประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินส่วนบุคล ได้แก่ ห้องชุด สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินที่จัดไว้ให้เป็นเจ้าของห้องชุดแต่ละรายที่อยู่รวมกัน ได้แก่ส่วนของอาคาร ชุดที่ไม่ใช่ห้องชุด และที่ดิน หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ ที่มีไว้ใช้ประโยชน์รวมกันสำหรับเจ้าของร่วมกัน

             คอนโดมิเนียมได้มีวิวัฒนาการมาโดยตลอด จนถึงปัจจุบันได้มีการแบ่งออกเป็น 5 ประเภทคือ
                 1. อาคารชุดพักอาศัย (Residential Condominium)
                 2. อาคารชุดพักตากอากาศ (Resort  Condominium)
                 3. อาคารชุดสำนักงาน (Office Condominium)
                 4. อาคารชุดแบบปสม (Complex Condominium)
                 5. อาคารชุดแบบอื่นๆ

              แนวคิดคอนโดมิเนียมเกิดจากการหาวิธีการปัญหาการขาดแลนที่อยู่อาศัยของคนเมืองใหญ่ในประเทศตะวันตกที่มีประชากรต่อพื้นที่หนาแน่น และที่ดินมีราคาสูง ขึงมีผู้คิดว่าทำอย่างไรให้ทุกคนมีกรรมสิทธิ์ในที่พักอาศัย และใกล้สถาณที่ทำงาน จึงได้พัฒนาแนวคิดดังกล่าว ด้วยการนำเอาที่พักอาศัยจำนวนหลายๆหน่วยมาร่วมกันในแนวตั้ง เพื่อที่คนจำนวนมากจะสามารถอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันและอยู่ใกล้เส้นทางขนส่งมวลชน คอนโดมิเนียมไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้เพียงเฉพาะเป็นเพียงที่พักอาศัยเท่านั้น ยังสามารถใช้เป็น สำนักงาน หรือ ใช้ประโยชน์ร่วมกันคือ ชั้นล่างเป็นสำนักลานหรือร้านค้า ส่วนชั้นบนเป็นที่พักอาศัย ทุกคนมีสิทธิ์ร่วมในอสังหาริมทรัำย์นี้ ขณะเดียวกันก็มีหน้าที่ร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอาคารด้วย

ที่มา กูรู กูเกิล  http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=1b17e171b0afff34