Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » การจองซื้อ คอนโดฯ อย่างปลอดภัย

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การจองซื้อ คอนโดฯ อย่างปลอดภัย

จองซื้อคอนโดฯแบบไหนปลอดภัย

กฎหมายรอบรั้ว dailynews.co.th วันที่ 7 เมษายน 2555

        คอนโดมิเนียมที่เปิดขายอยู่ทุกวันนี้ มักจะเปิดให้จองกันตั้งแต่ยังไม่มีการก่อสร้าง บางโครงการยังไม่ได้ลงเสาเข็มด้วยซ้ำ หรือจะพูดว่าเป็นการขายคอนโดฯ ตามแบบร่างของนักออกแบบ (สถาปนิก) ก็ได้ โดยผู้จองจะต้องจ่ายเงินดาวน์เป็นงวด ๆ ระหว่างนั้นทางโครงการก็จะลงมือก่อสร้างไปด้วย เมื่อแล้วเสร็จก็จะเร่งโอนขายให้แก่ผู้จอง ซึ่งก็คล้ายกับการซื้อขายกระดาษ มีเพียงสัญญาเป็นหลักฐานเท่านั้น แต่ยังไม่มีของที่จะขายจริง

        การซื้อคอนโดฯ ในลักษณะนี้ จึงมีความเสี่ยง บางโครงการอาจจะไม่สามารถก่อสร้างจนแล้วเสร็จได้ เพราะติดปัญหาด้านต่าง ๆ จนไม่สามารถก่อสร้างต่อไปได้

        ดังนั้น ในการเลือกซื้อคอนโดมิเนียมที่เปิดขายก่อนก่อสร้าง ผู้ซื้อต้องพิจารณาถึงตัวเจ้าของโครงการ ว่าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ มีความมั่นคง น่าเชื่อถือหรือไม่ มีประวัติและผลงานมายาวนานมากน้อยเพียงใด เพื่อจะลดความเสี่ยงลง แต่คนส่วนใหญ่ก็ยอมรับความเสี่ยง หากเทียบกับผลกำไรที่อาจได้รับเมื่อโครงการแล้วเสร็จ

        ขั้นตอนของการจองคอนโดฯ ผู้จองซื้อจะต้องวางเงินมัดจำ ไว้จำนวนหนึ่งเรียกว่าเงินค่าจอง โดยผู้ขายจะออกเอกสารเหมือนใบรับเงินให้ หรือที่เรียกว่า “ใบจอง” เงินค่าจองนี้เป็นเงินจำนวนไม่มากนัก และผู้จองซื้อจะต้องมาทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในเวลาที่กำหนด ถ้าไม่มาทางเจ้าของโครงการก็จะยึดเงินจองได้ทันที

        การจองซื้อแบบนี้ ส่วนใหญ่จะมีแต่เพียงห้องตัวอย่าง ที่มีการตกแต่งอย่างสวยงาม มีการใช้แต่วัสดุที่ดี จนทำให้ผู้จองเกิดความต้องการอยากจะได้มาเป็นเจ้าของ แต่อย่างใดก็ดีผู้จองจะต้องอ่านโบรชัวร์ หรือแผ่นโฆษณาให้ดี ๆ ก่อนว่าคอนโดฯ ที่เห็นนั้นจะให้อะไรและไม่ให้อะไรบ้าง เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วจะไม่เหมือนห้องตัวอย่างที่นำมาแสดงเลย หรือบางที่ก็อาจจะได้เป็นห้องเปล่า ๆ ก็มีนะครับ

        แม้ปัจจุบันจะมีกฎหมายกำหนดให้โบรชัวร์ หรือเอกสารการโฆษณา ในวันจองถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย แต่บางครั้งก็มีการแอบเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ำลงในภายหลังได้

        ดังนั้น เมื่อจะตัดสินใจจองคอนโดมิเนียมสักห้อง ก็จะต้องอ่านทำความเข้าใจ และเก็บเอกสารทั้งหมดไว้ให้ดีนะครับ เพราะอาจจะต้องใช้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องสิทธิในภายหลังได้

        บางโครงการที่อยู่ในทำเลดี เป็นที่นิยม เมื่อมีเปิดการขายโครงการแล้ว ใบจองก็อาจมีราคา สามารถขายต่อ หรือเปลี่ยนมือได้ ถือเป็นการเก็งกำไรอีกรูปแบบหนึ่ง ส่วนเรื่องราคาก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้จะซื้อผู้จะขายตกลงกันเอง ไม่มีกฎหมายห้ามแต่อย่างใดครับ.

ดินสอพอง
ที่มา  http://www.dailynews.co.th/article/950/21013