Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม

วันเสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 2554  :  กฎหมายรอบรั้ว

ตรวจสอบก่อนเลือกซื้อคอนโดฯ

        จากนโยบายบ้านหลังแรกของรัฐบาล คาดว่าห้องชุดหรือคอนโดมิเนียม จะเป็นที่อยู่อาศัยในลำดับต้น ๆ ที่จะถูกเลือกซื้อ โดยคำนึงเรื่องทำเลที่ตั้ง, งบประมาณ และขนาดพื้นที่ใช้สอยของห้องชุดเป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามการตรวจสอบรายละเอียดของตัวอาคาร และเรื่องเอกสารต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยเหมือนกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อเอง สิ่งที่ควรตรวจสอบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อคอนโดมิเนียม คือ

 • ตรวจสอบขนาดพื้นที่ห้องชุด ถ้าให้ความสำคัญกับขนาดพื้นที่ห้องมาก ก็ควรจะวัดขนาดของห้องด้วยตัวเอง ว่าตรงตามที่ผู้ขายประกาศไว้หรือไม่ เมื่อทราบขนาดพื้นที่ที่ถูกต้องแล้ว ก็ยังสามารถนำมาคำนวณเปรียบเทียบราคาต่อตารางเมตรได้อีกด้วย
   
 • ตรวจสอบเรื่องที่จอดรถ ควรตรวจสอบดูว่ามีพื้นที่ที่จอดรถเพียงพอกับจำนวนยูนิตทั้งหมดหรือไม่
   
 • ตรวจสอบการก่อสร้าง อาจจะสอบถามจากบริษัทที่ดูแลคอนโดฯได้ ว่าวัสดุที่ใช้ก่อสร้างมีความแข็งแรงคงทนเพียงไร เป็นวัสดุชนิดไหน นอกจากนี้วัสดุที่กั้นห้องมีความหนามากน้อยเพียงไร มีเสียงเล็ดลอดจากเพื่อนข้างห้องดังไหม หรือห้องที่อยู่เหนือคุณขึ้นไป มีเสียงดังรึเปล่า ในกรณีที่มีการเดินแรง ๆ
   
 • ตรวจสอบระบบสาธารณูปโภค และรักษาความปลอดภัย เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่จะเข้าอยู่อาศัย ระบบน้ำไฟเป็นอย่างไร มีระบบไฟฉุกเฉินกรณีไฟดับหรือไม่ การรักษาความปลอดภัย มียามตลอด 24 ชม. ระบบการจัดเก็บขยะ การจัดและรับส่งไปรษณีย์ ตรวจสอบว่ามีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย เช่น เครื่องตรวจควันไฟ (smoke detector) หัวฉีดน้ำ (spinkle) ในตัวอาคาร และห้องชุด บันไดหนีไฟมีขนาดได้มาตรฐานหรือไม่ นอกจากนี้ ตรวจสอบดูว่าลิฟต์โดยสาร มีเพียงพอกับจำนวนคนที่พักอยู่หรือไม่
   
 • ตรวจสอบสัญญา โดยปกติแล้ว ผู้ซื้อคอนโดฯทั่ว ๆ ไปมักจะละเลยต่อรายละเอียดของสัญญา เนื่องจากเห็นว่ามีเนื้อหาค่อนข้างมากและเป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายส่วนใหญ่ แต่หากจะให้ดีควรมีนักกฎหมายคอยให้คำแนะนำ เพื่อให้ทราบถึงสิทธิผลประโยชน์ ที่จะได้รับหรือเสียหายอย่างไรบ้าง
   
 • เรื่องของนิติบุคคลอาคารชุด คงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าทุกคอนโดฯจะต้องมีนิติบุคคลอาคารชุด และควรที่จะต้องทราบถึงระเบียบต่าง ๆ ของนิติบุคคลอาคารชุด เช่น อัตราค่าส่วนกลางที่จะต้องชำระ คอนโดฯบางแห่งราคาถูก แต่อาจจะต้องจ่ายค่าส่วนกลางแพง (ค่าส่วนกลางเป็นเงินที่เจ้าของห้องทุกห้องจะต้องชำระให้กับนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อนำเงินเหล่านี้ไปใช้จ่ายในการบริหาร และจัดการในส่วนต่าง ๆ ที่เป็นทรัพย์สินส่วนกลาง เช่น เงินเดือนยาม ค่าไฟส่องสว่าง ค่าไฟฟ้าของลิฟต์ ค่าบำรุงซ่อมแซมต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฎหมายของเจ้าของห้องชุดทุกห้อง)

ดินสอพอง