Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » เจ้าของโครงการ ควรจ้างบริษัทรับบริหารงานอาคารชุด มืออาชีพหรือไม่ ?

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
เจ้าของโครงการ ควรจ้างบริษัทรับบริหารงานอาคารชุด มืออาชีพหรือไม่ ?

                     เจ้าของโครงการ ควรจ้าง                 

 

   บริษัทรับบริหารงานอาคารชุดมืออาชีพหรือไม่ ?  
 

           ปัจจุบันการลงทุนพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยไม่ว่าหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามผลสำเร็จของโครงการที่อยู่อาศัยมิดพียงขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง รูปแบบอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่างๆ ราคาขาย และความน่าเชื่อถือต่อเจ้าของโครงการเท่านั้น หากยังขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการบริหารชุมชนที่ดีด้วย

 

โครงการอาคารชุดหลายแห่งที่ได้มาตรฐาน ต่างก็คำนึงถึงการบริหารอาคารชุด ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นอย่างหนึ่งที่นำไปสู่ความสำเร็จของโครงการ
 

  • ความจำเป็นที่ต้องมีผู้จัดการทรัพย์สินมืออาชีพ

  • การเสนอบริการดูแลชุมชนอาคารชุด ให้กับเจ้าของโครงการ

  • การบริหารชุมชนอาคารชุดในช่วงต่างๆ

1) ช่วงการวางแผนและดำเนินการก่อสร้าง
2) ช่วงของการขายโครงการ
3) ช่วงหลังการขาย