Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » การพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารทรัพย์สินประทศสหรัฐอเมริกา

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การพัฒนาวิชาชีพของผู้บริหารทรัพย์สินประทศสหรัฐอเมริกา

     ประวัติการพัฒนาทางวิชาชีพของผู้บริหารทรัพย์สินในประทศสหรัฐอเมริกา     

                 ( The Professional Status of Property Managers in USA )               

          ในประเทศสหรัฐอเมริกา การจัดการทรัพย์สินหรือการบริหารอสังหาริมทรัพย์ ได้มีประสพการณ์และการพัฒนาการทางอาชีพด้านนี้มาเป็นเวลายาวนาน โดยมรบริษัทที่รับจัดการทรัพย์สินตั้งขึ้นมาเกือบร้อยปี ...
          บทความนี้ มุ่งที่จะสืบสาวประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของวิชาชีพการบริหารทรัพย์สินในสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นกรณีศึกษาและเแนทางการพัฒนาของประเทศไทยต่อไป