Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » สถานการณ์ตลาดการบริหารนิติบุคคลอาคารชุดในปี 2556

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
สถานการณ์ตลาดการบริหารนิติบุคคลอาคารชุดในปี 2556


ธุรกิจบริหารอาคารชุดงานล้นมือรับโครงการอสังหาฯ แห่สร้างเสร็จ

สยามธุรกิจ [ ฉบับที่ 1366 ประจำวันที่ 5-1-2013  ถึง 8-1-2013 ] อสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจรับบริหารอาคารชุดงานคึกคัก รับโครงการคอนโดมิเนียมที่ทยอยสร้างเสร็จเป็นจำนวนมาก เตือนหลังเปิด AEC ปี 58 ต่างชาติบุกไทยจะเป็นจุดเปลี่ยน ของธุรกิจรับบริหารจัดการอาคารชุด ต้องปรับตัวทั้งในด้านต้นทุนในการดำเนิน ธุรกิจ เอาใจใส่ฝึกอบรมพนักงานของบริษัทให้มีมาตรฐานที่เป็นสากล

นายสมชาย เบญจมเจริญกุล Executive Director บริษัท เอซีอาร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ “ACRM” เปิดเผยว่า สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ไทยในปี 2556 จะยังคงเติบโตต่อไปโดยมีปัจจัยที่สนับสนุน คือ นโยบายอัตราดอกเบี้ยต่ำที่ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการเข้ามาลงทุนของนักลงทุนชาวต่างชาติเพื่อรองรับการเปิดตลาด AEC ในปี 2558 เป็นต้น แต่อาจจะมีบางพื้นที่ที่มีการลงทุน การสร้างอสังหาริมทรัพย์มากจนดูเหมือน ว่าตลาดส่วนนั้นจะมีการดูดซับในอัตราที่ช้าลงไม่เหมือนในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา

ส่วนสถานการณ์ตลาดการบริหารนิติบุคคลอาคารชุดในปี 2556 นั้น จากในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา มีอาคาร ชุดที่ Devoloper สร้างเสร็จเป็นจำนวนมาก จนทำให้การรับงานบริหารนิติบุคคล อาคารชุดของบริษัทรับบริหารจัดการอาคารชุดมีงานให้แต่ละบริษัทเข้ารับบริหารอย่างไม่ขาดมือ ซึ่งปัจจุบันมีบริษัท บริหารจัดการอาคารชุดมีจำนวนหลายร้อยบริษัท

โดยภาวะการแข่งขันการบริหารนิติบุคคลอาคารชุดของไทย กับต่างชาติ หลังเปิด AEC นั้น การเปิดตลาด AEC ในปี 2558 น่าจะเป็นจุดเปลี่ยน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจรับบริหารจัดการอาคารชุด (Property Management) ของประเทศไทย เพราะจะมีนักลงทุนชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุนทำโครงการอาคารชุดจำนวนมาก เนื่องจากศักยภาพการเป็นจุดเชื่อมต่อของภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งนักลงทุนชาวต่างชาติเหล่านี้จะมีความคุ้นเคยกับมาตรฐานการบริหารจัดการที่เป็นสากล ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษที่สื่อสารเข้าใจได้ เป็นต้น

ทั้งนี้ สิ่งเหล่านี้จะทำให้บริษัทที่รับบริหารจัดการจำนวนมากต้องปรับตัวทั้งในด้านต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ การเอาใจใส่ฝึกอบรมพนักงานของบริษัทให้มีมาตรฐานที่เป็นสากล การมีทีมงานทางด้านวิศวกรรมที่มีความรู้ ความสามารถที่สามารถตอบโจทย์การบริหารจัดการอาคารชุด (PropertyManagement) ให้มีมูลค่าอยู่ตลอดเวลา ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องใช้เวลา 5-10 ปี ถึงจะเห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

“การบริหารนิติบุคคลที่ประสบความ สำเร็จในปัจจุบัน เป็นเรื่องที่ทางบริษัทให้ความสนใจเพราะถือเป็น Key Success ของบริษัทเลยทีเดียว ด้วยเหตุที่ว่าเมื่อผู้ว่าจ้างให้ความมั่นใจและความเชื่อถือในบริษัทเพราะให้บริษัทเข้าไปบริหารจัดการ อาคารชุด (Property Management) เราจะไม่ทำให้ผู้ว่าจ้างผิดหวัง โจทย์ข้อนี้ ผมขอใช้คำว่า “เราใส่ใจในความสำเร็จที่ผู้ว่าจ้างให้โจทย์กับเราทุกข้อ” อาทิ เรื่อง ความโปร่งใสในการจัดทำบัญชีการเงินต้องสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา ความ เอาใจใส่ในการดูแลระบบวิศวกรรมเครื่องจักรต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ตลอดเวลา การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของอาคารชุดให้อยู่ในสภาพสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยมีมูลค่าเพิ่มตลอดเวลา และที่สำคัญเราจะให้เจ้าของร่วมเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายในการประชุมใหญ่แต่ละปีให้มากที่สุด” นายสมชาย กล่าว
ที่มา http://www.siamturakij.com/home/news/display_news.php?news_id=413371473