Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » ค่าส่วนกลางคอนโดฯ หลักการคำนวณ, อัตราค่าปรับ ตามกฎหมาย พ.ร.บ.อาคารชุด

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ค่าส่วนกลางคอนโดฯ หลักการคำนวณ, อัตราค่าปรับ ตามกฎหมาย พ.ร.บ.อาคารชุด

ค่าส่วนกลางคอนโดฯ มีเกณฑ์การตั้งอย่างไร

คอลัมน์ สารพันปัญหาเงินทอง, น.ส.พ. ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 22 ก.พ. 2554

           เมื่อตัดสินใจซื้อคอนโดมิเนียมแล้ว ก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าผู้ซื้อห้องชุดมีหน้าที่ต้องชำระค่าส่วนกลาง ซึ่งเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่เจ้าของร่วมทุกคนต้องปฏิบัติ โดยเขาคำนวณเก็บตามอัตราส่วนหรือเนื้อที่ที่ระบุในหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดเป็นตารางเมตร

           ค่าส่วนกลางที่เก็บนั้นจะนำไปชำระค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ค่าทำความสะอาด  ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย ค่ายามรักษาความปลอดภัย เงินเดือนพนักงาน รวมถึงการดูแลระบบการจ่ายน้ำ-ไฟไปยังห้องชุดย่อยๆ ค่าภาษีอากรต่างๆ นอกจากนี้ยังมีค่าพัฒนาปรับปรุงให้ส่วนกลางใช้ได้อย่างต่อเนื่องและน่าอยู่ ค่าส่วนกลางตรงนี้มักจะเป็นมาตรฐานสำหรับคอนโดฯ ระดับเดียวกันก็จะต่างกันมากน้อยไม่เท่าไร และจะมากน้อยขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการว่าเจ้าของร่วมต้องการมากน้อยแค่ไหนครับ ถ้าต้องการให้มีความปลอดภัยสูง จะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวนมากก็จะต้องจ่ายเงินเพิ่มมากขึ้น

          
โดยค่าส่วนกลางนั้น จะทำการบริหารโดยนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งนิติบุคคลอาคารชุดแต่ละแห่งจะมีมาตรการในการจัดเก็บค่าส่วนกลางไม่เหมือนกัน แล้วแต่ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดนั้นๆ บางนิติบุคคลมีการจัดเก็บที่ไม่เป็นธรรมกับเจ้าของห้อง มีการคิดค่าปรับในกรณีที่เจ้าของห้องชำระค่าส่วนกลางล่าช้าในอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากในอัตราร้อยละ 10 ต่อเดือน ซึ่งคอนโดฯ บางแห่งก็นำเอาดอกเบี้ยนี้มาทบต้นด้วย เป็นการเอาเปรียบเจ้าของห้องมาก

           ตาม
พระราชบัญญัติอาคารชุดฉบับปรับปรุงปี 2551 มาตรา 11 จึงได้กำหนดอัตราค่าปรับใหม่เพื่อความเป็นธรรมกับเจ้าของห้องมากยิ่งขึ้น แบ่งเป็น 2 กรณีครับ

      
1. กรณีที่เจ้าของร่วมไม่ชำระเงินค่าส่วนกลาง หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดจากการให้บริการส่วนรวมภายในระยะเวลาที่กำหนด (ค้างชำระไม่เกินหกเดือน) นิติบุคคลอาคารชุดไม่สามารถเรียกเก็บค่าปรับเกินร้อยละ 12 ต่อปี และไม่สามารถนำค่าปรับนี้มาคิดทบต้นด้วย

      
2. ในกรณีที่เจ้าของร่วมค้างชำระเงินค่าส่วนกลางเกินกว่าหกเดือน นิติบุคคลอาคารชุดไม่สามารถเรียกเก็บค่าปรับได้เกินร้อยละ 18 ต่อปี และนิติบุคคลสามารถระงับการให้บริการส่วนรวม หรือการใช้ทรัพย์ส่วนกลางที่ได้กำหนดไว้ตามข้อบังคับของคอนโดฯ นั้นๆ ได้

        ทั้งนี้ การเก็บ
ค่าส่วนกลางของนิติบุคคลเก็บไปก็เพื่อประโยชน์ในการดูแลใช้จ่าย ซ่อมแซมปรับปรุงทรัพย์ส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้นานๆ และทำให้เกิดความสงบเรียบร้อยในคอนโดฯ ถึงแพงหน่อยก็ยอมเถอะครับ ลองคิดว่าถ้าอยู่บ้านของเราเอง เราก็มีค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาโน่นนี่จิปาถะเหมือนกัน เราต้องมาจัดการเองให้วุ่นด้วย และทางที่ดีอย่าค้างค่าส่วนกลางเลยเช่นกันครับ เพราะตรงนี้ก็เห็นใจคนที่เค้าชำระตรงกำหนดเหมือนกัน และนิติบุคคลอาคารชุดก็อย่าเอาเปรียบเจ้าของห้องมากนะครับ เท่านี้คอนโดฯ ก็จะน่าอยู่มากขึ้นทีเดียว

 

โดย ประวีร์ พิชัยศรทัต อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ที่มา : คอลัมน์ สารพันปัญหาเงินทอง, น.ส.พ. ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 22 ก.พ. 2554

http://www.home.co.th/H5_home_data_detail.aspx?S_N_DATA_ID=60665