Home » โปรแกรมบัญชีแยกประเภท

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
โปรแกรมบัญชีแยกประเภท Softbiz+ General Ledger Accounting software


 

                   Softbiz+ GL- General Ledger  โปรแกรมบัญชีแยกประเภท ซอฟท์บิส+ เป็นระบบที่ช่วยงานด้านบัญชีและการเงิน ที่ออกแบบตามหลักการบัญชีทั่วไปและนำเทคนิคการออกแบบระบบให้มีขั้นตอนที่กระชับ ทันสมัย โดยเริ่มต้นจาก สร้างผังบัญชี  ตั้งสมุดรายวัน บันทึกรายการบัญชีรายวันต่างๆ (รายวันรับ-รายวันจ่าย-รายวันซื้อ-รายวันขาย) โดยจะผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติ และพิมพ์รายงานทางบัญชี รายงานบัญชีแยกประเภท  งบการเงิน งบทดลอง งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานสำหรับกรมสรรพากร ช่วยลดขั้นตอนและข้อผิดพลาดในการทำงาน ให้สามารถทำรายงานงบการเงินได้ตลอดเวลาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว

ผังระบบ
หน้าจอผังเมนู

คุณสมบัติ โปรแกรม Softbiz+ General Ledger 

 1. มีความยืดหยุ่นสูง สำหรับการประยุกต์กับงานจริงของธุรกิจ ตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร  โดยสามารถเข้ากับระบบบัญชีทำด้วยมืออยู่ก่อนแล้วได้เป็นอย่างดี
 2. สร้างผังบัญชีได้เอง โดยสามารถกำหนดขนาด/รูปแบบเลขที่บัญชี และจัดกลุ่มบัญชี ได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดจำนวน บัญชีในผัง
 3. สามารถสร้างประเภทสมุดรายวัน สำหรับลงบัญชีรายวันตามการใช้งานจริงของแต่ละกิจการได้ไม่จำกัด
 4. เก็บข้อมูลย้อนหลังได้ทั้งหมด โดยละเอียดต่อเนื่อง สามารถดูข้อมูลและรายงานงบการเงินได้ตลอดเวลา ไม่จำกัดจำนวนปีหรือการปิดงวด  โดยมีระบบจัดเก็บข้อมูลแยกที่เก็บเป็นปี ๆ ขึ้นอยู่กับความจุของที่เก็บข้อมูล
 5. การบันทึกบัญชีรายวัน  เป็นไปตามหลักบัญชีคู่ ( Double Entry Accounting ) โดยโปรแกรมจะตรวจสอบยอด เดบิต/เครดิตต้องเท่ากันเสมอจึงจะบันทึกได้ และสามารถบันทึกรายการเดบิต/เครดิตได้ไม่จำกัดจำนวนรายการในเอกสารหนึ่งใบ
 6. สามารถเชื่อมโยงและผ่านบัญชี(Post)จากระบบอื่นได้ เช่น “ระบบบัญชีลูกหนี้”
 7. สามารถพิมพ์รายงานงบการเงินต่าง ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งประจำงวด, ไตรมาส, และประจำปี
 8. รองรับมาตรฐานซอฟต์แวร์กรมสรรพากรตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 63 )

 

รายงานระบบบัญชีแยกประเภท    
 • รายงานผังบัญชี
 • รายงานบัญชีรายวัน
 • รายงานสรุปบัญชีรายวัน
 • รายงานบัญชีแยกประเภท
 • รายงานงบทดลอง
 • รายงานงบเปรียบเทียบ
 • รายงานกระดาษทำการ
 • รายงานงบกำไรขาดทุน
 • รายงานงบดุล
 • เป็นต้น


งบดุล

งบกำไรขาดทุน

       
บัญชีแยกประเภท งบเปรียบเทียบ
กระดาษทำการ
 


 

รูปแบบ  ของโปรแกรมซอฟท์บิส Softbiz+

 • การทำงานทั้งหมด แสดงผลเป็นภาษาไทย(พร้อมระบบ2ภาษา) ทำให้สามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจระบบได้ง่าย และตรงกับงาน
 • การบันทึกข้อมูล มีฟังก์ชั่นพิเศษ และตารางรหัสต่าง ๆ ช่วยให้บันทึกข้อมูลได้สะดวกรวดเร็ว
 • รายงานต่างๆ มีรูปแบบหลากหลาย โดยแสดงผลได้ทั้งจอภาพ เครื่องพิมพ์ หรือเก็บเป็นแฟ้มข้อมูลได้
 • ทำงานทั้ง ระบบผู้ใช้คนเดียว (Stand Alone) และระบบเครือข่าย LAN (Multi User) โดยมีผู้ใช้งานหลายคน
 • ระบบรักษาความปลอดภัยมาตรฐาน สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานของผู้ใช้งาน (User) ในการเข้าใช้งานแต่ละเมนูได้
 • มีระบบติดตามการปฏิบัติงาน(Log File) สามารถตรวจสอบประวัติใช้โปรแกรมของแต่ละคนได้อย่างละเอียด
 • มีระบบการสำรองข้อมูล หลายรูปแบบ และมีระบบตรวจเช็ค/ซ่อมข้อมูลอัตโนมัติ
 • มีคู่มือแสดงโครงสร้างระบบ อธิบายการใช้งาน ผังขั้นตอนการทำงาน รูปจอภาพ และตัวอย่างรายงาน

การบริการ

 • บริการติดตั้งโปรแกรม พร้อมแนะนำการเริ่มต้นใช้งาน การนำข้อมูลตั้งต้นเข้าระบบ และอบรมการใช้งาน ณ ที่ทำงานจริง
 • บริการช่วยเหลือ-แก้ไขปัญหาแบบ รีโมท ควบคุมเครื่องระยะไกลผ่านระบบโมเด็ม/โทรศัพท์สายตรง หรือ การใช้เทคโนโลยีออนไลน์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริการจดหมายข่าว ข่าวสาร เทคนิคการใช้งาน และการอัปเดทโปรแกรม ผ่าน หน้าเว็บไซด์ของบริษัท www.Softbizplus.com

ระบบคอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ สำหรับระบบ

โปรแกรมซอฟท์บิส สามารถทำงานได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง ที่ใช้ระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดว์(Microsoft Windows 98, Me, XP, Vista, Se7en) สามารถใช้ได้กับเครื่องพิมพ์ทุกรุ่น ทั้ง Dot matrix, Laser, Inkjet   รองรับระบบเครือข่าย LAN

และสามารถ เชื่อมงานกับระบบอุปกรณ์ต่างๆ หรือ ผสานกับเทคโนโลยีใหม่ได้ ตามมาตรฐานปัจจุบัน

 

 

 

 

 

 

 

 

.