Home » คอนโด นิติบุคคลอาคารชุด » การบริหารนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรของประเทศไทย

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การบริหารนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรรของประเทศไทย

  • ปัจจัยจำเป็นบริหารโครงการหลังการขาย

  • ยุคสมัยบริหารทรัพย์สินในเมืองไทย

  • วิชาชีพบริหารทรัพย์สินในทศวรรษหน้า

  • บทสรุป 'วิศวกรสังคม'

วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉบับที่ 51 ปีที่ 13 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2550