Home » พักสมอง บันเทิง ดูหนัง ฟังเพลง » ปฏิทินครอบครัวข่าว ช่อง 3 ปี 2556/2013

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ปฏิทินครอบครัวข่าว ช่อง 3 ปี 2556/2013

             เป็นธรรมเนียมที่จะต้องจัดส่งความสุขให้กับแฟนๆช่อง 3 ประจำทุกปี สำหรับปฎิทินครอบครัวข่าว 3 ในปี 2556 ที่นำเสนอภายใต้แนวคิดสร้างสรรค์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้นให้คนในสังคม ตระหนัก เล็งเห็นความสำคัญในการดำเนินโครงการรับผิดชอบต่อสังคมหรือCSPต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสังคมให้น่าอยู่ ประชาชนมีชีวิตที่สุขสบายขึ้น

ปฏิทินครอบครัวข่าว ช่อง 3 ปี 2556 ภาพเดือน มกราคม

1.เริ่มต้นในเดือนมกราคม

ข่าว วันใหม่ ปิยณี เทียมอัมพร / ชาญชัย กายสิทธิ์ / อรรินทร์ ยมกกุล / ศุภโชค โอภาสะคุณ / ธัญญะ วงศ์นาค / สหัสทยา ไกรขุนทศ / เซลีน่า วีสมันน์ / ดร.อริสรา กำธรเจริญ 180 วินาทีข่าว ศศิชา รัตนถาวร / ธนสร อมาตยกุลข่าวในพระราชสำนัก วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส

Concept
"ปลูกต้นไม้ในใจคน” ปตท. ก้าวต่อไป เพื่อเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน"

จากกล้า ต้นแรกจนถึงวันนี้ โครงการปลูกป่าของ ปตท. กลายเป็น “ทุนธรรมชาติ” และ “ทุนสังคม” ที่สำคัญ ในการเอื้อประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประเทศ ปตท. จึงยังคงมุ่งมั่นสานต่อการทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตสำนึกประชาชนให้รักและหวงแหนผืนป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และส่งเสริมสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) คืนความสมบูรณ์ให้แก่ธรรมชาติ ควบคู่กับความยั่งยืนของชุมชน

ปฏิทินครอบครัวข่าว ช่อง 3 ปี 2556 ภาพเดือน กุมภาพันธ์

2.เดือนภุมภาพันธ์

เที่ยงวันทันเหตุการณ์ บัญชา ชุมชัยเวทย์ /ขวัญชนก เจริญพะกุไพศาล / กรุณา บัวคำศรี / พีรพล เอื้ออ ารียกูล/ พลวรรธ์ บุญลอ

เอเชียคอนเน็ค ชิบ จิตนิยม / ชลพรรษา นารูลา/ อรชุน รินทรวิฑูรย์ทีวี 360 ธณินวัฒน์ พัฒนวีรคุณโลกยามเช้า แคลร์ ปัจฉิมานนท์ / ทัดชา แซ่ตั้น / สุผจญ กลิ่นสุวรรณ

Concept
“ ไบโอดีเซล พลังงานต้นทุน เพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งยึดมั่นในการสร้างโอกาสที่เห็นความยั่งยืนของชุมชน จึงริเริ่มสร้างฐานเรียนรู้การผลิตพลังงานไบโอดีเซลชุมชน และเดินหน้าขยายศูนย์เรียนรู้ฯ เพิ่มมากขึ้นในชุมชนเกษตรกรรมทั่วไทย เพื่อสร้างพลังงานทางเลือกที่ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มผลผลิต

ปฏิทินครอบครัวข่าว ช่อง 3 ปี 2556 ภาพเดือน มีนาคม

3.เดือนมีนาคม

ตู้ ปณ.ข่าว 3 กฤต เจนพานิชการ / มินดา นิตยวรรธนะ / ศักดินา รักษ์อุดมการณ์ (ป๋าแหงม)Sky Report ทีมข่าว ฐปณีย์ เอียดศรีไชย / บุษกร อังคณิต หัวหน้าฝูงบิน คณรัชฏ์ นาควานิช / กัปตัน สมเกียรติ์ ไกรทิพย์ / กัปตัน สนธยา เขียวสลับ / กัปตัน ชัชวาล แท่นทอง / กัปตัน อรรถยุทธ ขาวสอาด / กัปตัน วิษุวัต ศรีนรคุตร์ / กัปตัน สุทัศน์ สันติพงศ์ / กัปตัน พรชัย ร่าเริงใจ / กัปตัน เดชา ดีแหบ / นักบิน ทิพย์สุดา เจียมเจริญวุฒิ

Concept
"ปฏิบัติการเข้มข้น ทันทุกสถานการณ์ข่าว"

ภารกิจสำคัญที่สุดของเราคือ นำเสนอทุกแง่มุมข่าวอย่างรวดเร็วฉับไว คมกระชับ ตรงประเด็น เพื่อให้เข้าถึงสาระของข่าวอย่างถูกต้อง แม่นยำ พร้อมนำข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว และความจริงจากทุกพื้นที่เกิดเหตุ มาถ่ายทอดและรายการสถานการณ์อย่างทันท่วงที เพื่อให้ผู้ชมทุกท่านได้เกาะติดสถานการณ์ และได้เนื้อหาสาระอันเข้มข้น เต็มคุณภาพ จากความพร้อมและความทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพของทีมงานครอบครัวข่าว 3 ทุกคน ตลอด 24 ชั่วโมง

ปฏิทินครอบครัวข่าว ช่อง 3 ปี 2556 ภาพเดือน เมษายน

4.เดือนเมษายน

โต๊ะข่าวบันเทิง เพชรี พรหมช่วย / กิตติพันธ์ นุตยกุล / วราวุธ เลาหพงษ์ชนะ / สายฝน ชีช้าง / เฉลิมพล พูลสวัสดิ์ / แป๊ะ / จุฑาธิปษ์ ภักดีกุล / โสภิดา สุคันโธสีสันบันเทิง ปวริศา เพ็ญชาติ / อรุณณภา พาณิชจรูญ / ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ

Concept
"หลากสีสันในโลกบันเทิง"

บนเส้นทางสื่อมวลชนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทีมข่าวบันเทิง ยึดหลักจรรยาบรรณสื่อ พร้อมติดตามทุกความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงอย่างใกล้ชิด ให้ความสำคัญกับการเสนอข่าวที่ถูกต้องแม่นยำและรวดเร็ว สรรหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งบันเทิงและมีสาระควบคู่ เพื่อมอบความสุข ความสนุกสนาน และข้อคิดอันจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตมาสู่ผู้ชม ด้วยใจที่ตั้งมั่นขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างต้นแบบสังคมดีแก่สาธารณชน และสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

ปฏิทินครอบครัวข่าว ช่อง 3 ปี 2556 ภาพเดือน พฤษภาคม

5.เดือนพฤษภาคม

เรื่องเล่าเช้านี้ สรยุทธ สุทัศนะจินดา / เอกราช เก่งทุกทาง / พิชญทัฬห์ จันทร์พุฒ / สู่ขวัญ บูลกุล / ภาษิต อภิญญาวาทครอบครัวบันเทิง โก๊ะตี๋-เจริญพร อ่อนละม้าย / รินลณี ศรีเพ็ญ / พรชิตา ณ สงขลา

Concept
"รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่"

หนึ่งในโครงการ ก้าวสู่ปีที่ 10 ของรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ เกิดขึ้นจากการร่วมระดมทุนจากประชาชน เพื่อนำไปจัดซื้อ รถบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพื่อส่งมอบให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในสังคมอย่างเต็มที่

ปฏิทินครอบครัวข่าว ช่อง 3 ปี 2556 ภาพเดือน มิถุนายน

6.เดือนมิถุนายน

(ธ.ก.ส.)เช้าวันใหม่ วิศาล ดิลกวณิช / นิธินาฏ ราชนิยมก๊วนข่าวเช้าวันหยุด รศ.สุขุม นวลสกุล / กฤษณะ ละไล / ปิยณี เทียมอัมพรช่วยคิดช่วยทำ ศิริบูรณ์ ณัฐพันธ์ / รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ทันโลกกีฬา ม.ล.สุรีย์วัล สุริยง / ชนินทร์ บุญราย

Concept
"โรงเรียนธนาคาร สานฝันนักการเงินวัยเยาว์"

อีกหนึ่งโครงการที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน มีนิสัยรักการออมเงินตั้งแต่วัยเยาว์ โดยการจำลองธนาคารไปไว้ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้งานด้านการเงิน การธนาคาร และฝึกฝนปฏิบัติจริง ซึ่ง ธ.ก.ส. จะเป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ พร้อมทั้งให้การสนับสนุน เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการดำเนินงาน เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการให้บริการฝากเงิน ถอนเงิน การคำนวณอัตราดอกเบี้ย รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีโรงเรียนกว่า 600 โรงเรียน ได้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ ธ.ก.ส. มุ่งหวังที่จะสานฝันนักการเงินวัยเยาว์ ให้เป็นทรัพยากรบุคคลอันจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

ปฏิทินครอบครัวข่าว ช่อง 3 ปี 2556 ภาพเดือน กรกฎาคม

7.เดือนกรกฎาคม

เรื่องเด่นเย็นนี้ ธีระ ธัญไพบูลย์ / สาธิต กรีกุล / ปานระพี รพิพันธุ์ / วราภรณ์ สมพงษ์ / บารมี นวนพรัตน์สกุล / คำรณ หว่างหวังศรี

เรื่องเด่นเสาร์-อาทิตย์ เชิงชาย หว่างอุ่น / ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ / สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

Concept
สานมิตรภาพ “สร้างรอยยิ้ม”

“สยามเมืองยิ้ม” เป็นชื่อเรียกขานอันสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของคนไทย ที่คนทุกชาติทุกภาษาต่างชื่นชมยกย่อง เมื่อเรามอบ “รอยยิ้ม” ให้แก่กัน เปรียบเหมือนดังได้ส่งต่อความสุข ความปรารถนาดี และหยิบยื่นไมตรีจิตให้แก่ทุกคน “ยิ้มให้กัน” แม้ขณะพบเจอปัญหา ก็อาจทำให้อุปสรรคเบาบางลงได้ หากคนไทย “ยิ้มให้กัน” เป็นสิ่งแรกเหมือนดังเช่นเคย รอยยิ้มจะรากฐานสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้แก่ผู้คน สังคมไทยจะแข็งแรงและได้ชื่อว่าเป็นแก่สังคมแห่งการเอื้ออาทร

ปฏิทินครอบครัวข่าว ช่อง 3 ปี 2556 ภาพเดือน สิงหาคม

8.เดือนสิงหาคม

ข่าว 3 มิติ กิตติ สิงหาปัด / อลงกรณ์ เหมือนดาว / ศุภโชค โอภาสะคุณ / ฐปณีย์ เอียดศรีไชย / กุณฑีรา ปัจฉิมสวัสดิ์ / มนุชา เจอมูล / จตุรงค์ สุขเอียด / มนตรี อุดมพงษ์ / โศธิดา โชติวิจิตร

Concept
"รักษาป่า อนุรักษ์ธรรมชาติ"

อุทกภัยและพิบัติภัยที่เกิดขึ้นทั่วโลก แสดงให้เห็นว่าการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคน ในประเทศไทยของเรา ปัญหาการการลักลอบตัดไม้ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนไทย ทำให้เกิดภาวะน้ำป่าไหลหลากทำลายบ้านเรือน และน้ำท่วมใหญ่เกินควบคุม โดยเฉพาะ “ไม้พะยูง” ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง เป็นที่ต้องการมาก จึงเป็นภารกิจสำคัญของเราทุกคนในชุมชนที่ต้องเข้มแข็งและเป็นหูเป็นตา พร้อมทั้งน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ คือ ไม่ตัดทำลายต้นไม้ รักษาพื้นที่ป่า และปลูกกล้าไม้ทดแทน

ปฏิทินครอบครัวข่าว ช่อง 3 ปี 2556 ภาพเดือน กันยายน

9.เดือนกันยายน (ธ.อ.ส.)

แจ๋ว ปราย ธนาอัมพุช / ปุณยวีร์ สุขกุลวรเศรษฐ์ / วราภรณ์ สมพงษ์ / อภิสรา นุตยกุล / สมาพร ชูกิจ

Concept
“ วิมานดิน ธอส. สร้างบ้าน สร้างชีวิตใหม่”

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ภาคภูมิใจที่ได้เติมเต็มความฝัน ให้กับสถาบันที่มีความสำคัญที่สุดของสังคม คือ “สถาบันครอบครัว” เพราะเรารู้ว่าบ้านไม่ใช่เพียงสิ่งปลูกสร้าง แต่คือศูนย์รวมด้านจิตใจ ความรัก ความผูกพัน ความอบอุ่นของครอบครัว ในบ้าน “วิมานดิน”

ปฏิทินครอบครัวข่าว ช่อง 3 ปี 2556 ภาพเดือน ตุลาคม

10.เดือนตุลาคม(SCG)

ผู้หญิงถึงผู้หญิง /เก็บตก พิมลวรรณ หุ่นทองคำ / มีสุข แจ้งมีสุข / กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ / พัชรศรี เบญจมาศ

Concept
"ฟื้นฟูแหล่งน้ำ แก้ปัญหาน้ำเสีย"

เอสซีจี ร่วมกับชุมชนท่าน้ำชุกโดน จ.กาญจนบุรี บำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำแม่กลอง ตั้งแต่ปี 2550โดยใช้บ่อดักไขมัน ระบบบำบัดน้ำแบบบึงประดิษฐ์ ตามแนวพระราชดำริ ช่วยคืนความสมดุลให้ระบบนิเวศ คืนฝูงปลา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีให้ชุมชนอย่างยั่งยืน “ไม่ว่าเราจะไปที่ไหน เอสซีจีจะร่วมกับชุมชนดูแลทุกแหล่งน้ำเหมือนญาติผู้ใหญ่ของเรา”

ปฏิทินครอบครัวข่าว ช่อง 3 ปี 2556 ภาพเดือน พฤศจิกายน

  

11.เดือนพฤศจิกายน

ครอบครัวกีฬา เอกราช เก่งทุกทาง / กฤษฎิน สุวรรณบุปผา / สาธิต กรีกุลครอบครัวฮีโร่ ชนาธิป ซ้อนขำ / แก้ว พงษ์ประยูร / พิมศิริ ศิริแก้ว / ประวัติ วะโฮรัมย์ / รุ่งโรจน์ ไทยนิยม / สายสุนีย์ จ๊ะนะ / พัทธยา เทศทอง

Concept
"ครอบครัวกีฬา ครอบครัวฮีโร่"

ครอบครัวข่าว 3 ชื่นชมและพร้อมให้การสนับสนุนนักกีฬาไทย ผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อการแข่งขันกีฬาทุกประเภทมาโดยตลอด ซึ่ง “ครอบครัวกีฬา” มีความพร้อมที่จะส่งเสริมและสานต่อความสามารถของนักกีฬา ที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน ให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะผลักดันให้เกิดความมุมานะ ไม่ยอมละทิ้งฝันของตัวเองก่อนจะสำเร็จบรรลุเป้าหมาย และยังอาจเป็นบันไดขั้นแรกที่ช่วยพานักกีฬาเยาวชนที่มีความสามารถให้ก้าวขึ้นมาเป็นครอบครัวเดียวกันในอนาคตอีกด้วย

ปฏิทินครอบครัวข่าว ช่อง 3 ปี 2556 ภาพเดือน ธันวาคม

12.เดือนธันวาคม(เมืองไทย)

วิทยุครอบครัวข่าว วิบูลย์ ลีรัตนขจร / บัญชา ชุมชัยเวทย์ / มีสุข แจ้งมีสุข / ภาษิต อภิญญาวาท / อัยย วีรานุกูล / ธเนศ สุขวัฒน์ / แอนดรูส์ บิกส์ / กฤษณะ ละไล / ฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ์ / ชาญชัย กายสิทธิ์ / อรรินทร์ ยมกกุล / อัญชนก แข็งแรง / อรรณพ หมั่นพูล

Concept
Open Houses Open Home (ข้อความจากลูกค้า)

เปิดโลกทัศน์ให้ผู้คนในสังคม แค่เพียงเปิดใจ สิ่งใหม่จะตามมาอย่างน่าอัศจรรย์ และที่สำคัญเราจะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้สังคมได้เช่นโครงการ “เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้หลังกำแพงสูง” บ้านดินที่จะเต็มเปี่ยมด้วยอุปกรณ์และสื่อสร้างสรรค์ต่างๆ ให้คนหลังกำแพงสูงได้มีโอกาศเปิดโลกทัศน์ ตลอดปี 2556

 

ปฏิทินครอบครัวข่าว ช่อง 3 ปี 2556 ภาพหน้าสุดท้าย

13.ทีมข่าวภาคสนาม

เศรษฐกิจ วิชนีย์ แสงประดับ / ชมพูนุช ภัทรขจี / พรรณภิดา เพชรรัตน์ / ฐิติกร ทิพย์มณเฑียรสังคม ชญตร์ มุกดาหาร / สุมนา แจวเจริญวงศ์ / เบญจมาศ อักษรนิตย์ / นพขวัญ นาคนวลการเมือง นภจรส ใจเกษม / วารุณี ซื่อสัตย์สกุลชัย / อัญชลี อริยกิจเจริญ

กีฬา สุมาลี ถาวรศักดิ์ธีระกุล / อโนมา ทองมโนกูร / ธราธิป อธิพงษ์อาภรณ์ / ณัฐธวัช อิงควิธาน / ทรงยศ จิตตวิริยานุกุล เฉพาะกิจ ทิฆัมพร อยู่กำเหนิด / บุษกร อังคณิต / เฉลิมศรี ปรีงาม / อรรณพ หมั่นพูล / ศุทธดา เนติภานนท์360 องศา วรรณพร เลิศประเสริฐพันธ์ ทีมข่าวของพี่จอย ปัญญา นานกระโทก ทีม Young Blood 8 คน (รอชื่อเพิ่ม)

Concept
สร้างทาง สร้างธรรม

ครอบครัวข่าว 3 เป็นสื่อกลาง ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมสร้างบุญ ปูพื้นพื้นทางเท้าบริเวณรอบวิหารกลางสระน้ำ หน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ ณ พุทธมณฑล ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา หรือร่วมบริจาคจามจิตศรัทธาเพื่อใช้ในการบูรณะฟื้นฟูพุทธมณฑลในโครงการอื่นๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อศาสนสถานสำคัญของชาวพุทธแห่งนี้

เบื้องหลังการถ่ายปฏิทินครอบครัวข่าว 3 ปี 2556 (คลิป)

เบื้องหลังการถ่ายปฏิทินครอบครัวข่าว 3 ปี 2556 ของพิธีกรรายการเรื่องเล่าเช้านี้
วันออกอากาศ    : 28 พฤศจิกายน 2555