การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ในหลวง : เรือใบ

           ที่พระตำหนักวิลลาวัฒนา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เจ้านายพระองค์น้อยทรงเอาพระทัยใส่ประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เองอยู่เสมอ และนี่คือ ที่มาของความที่ทรงเป็นนักประดิษฐ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
           เมื่อเจริญพระชันษา ความสนพระราชหฤทัยในกีฬาเรือใบ ได้ชักนำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปร
ดที่จะต่อเรือใบพระที่นั่งด้วยพระองค์เอง
           เริ่มจากเรือใบลำแรกที่ทรงต่อเอง เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2507 เป็นเรือใบประเภทเอ็นเตอร์ไพรส์ โดยทรงต่อตามแบบสากล และพระราชทานชื่อว่า เรือราชปะแตน
           นับจากเรือราชปะแตน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงต่อเรือใ
บอีกหลายลำ แต่ก็ล้วนเป็นการต่อเรือตามแบบสากลทั้งสิ้น จนกระทั่งในปี 2509 ก็ได้ทรงออกแบบและต่อเรือใบประเภทม็อธด้วยพระองค์เอง ที่ชาวไทยรู้จักดีในชื่อ
เรือมด ตามมาด้วยเรือซูปเปอร์มด และไมโครมด ในเวลาต่อมา
           นับได้ว่า ทรงเป็นแบบฉบับให้นักประดิษฐ์ไทยได้เจริญร
อยตามเบื้องพระยุคลบาท ในการคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อันจะนำไปสู่การพึ่งตนเองอย่างมีประสิทธิภ
าพตลอดไป