Home » เรารักในหลวง ทรงพระเจริญ » ในหลวง ทรงตั้งพระราชหฤทัย ให้พสกนิกรพ้นจากความยากจน

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ในหลวง ทรงตั้งพระราชหฤทัย ให้พสกนิกรพ้นจากความยากจน

          "สุเมธ" เผย "ในหลวง" ทรงตั้งพระราชหฤทัยขอนำทัพสู้ศึกเพื่อให้พสกนิกรพ้นจากความยากจน เชื่อประเทศเป็นประชาธิปไตยถ้าหมดคนจน แนะทำให้ประชาชนมีที่ดินเป็นของตัวเองยุติปัญหาแบ่งสี วอนรัฐบาลดูแลคนให้ทั่วประเทศ ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต "หยุดโกง-คอรัปชัน"...

           วันที่ 28 พ.ย. ที่โรงแรมแม็กซ์ พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เสนาธิการทหารบก ในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปขยายผลในพื้นที่ความมั่นคง โดยมีนายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมบรรยายตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยคนไหนมีเงินก็ยึดไว้หมด ประชาชนเป็นแค่แรงงาน เงินค่าแรง 300 ไม่รู้ว่าตอนนี้ขึ้นค่าแรงครบหรือยัง และตอนนี้ข้าวแกงขึ้นไปเท่าไร ถ้าทำให้ประชาชนมีที่ดิน เป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติที่แท้จริง การฝักใฝ่ฝ่ายใดคงไม่มีและไม่มีแบ่งสีนั้นสีนี้เหมือนปัจจุบัน ซึ่งปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นมีพื้นฐานมาจากด้านเศรษฐกิจทั้งหมด หากปากท้องอิ่ม ชีวิตไม่ต้องทนลำบาก ไม่ต้องเจอวิกฤติ เมื่อนั้นจะมีประชาธิปไตยเกิดขึ้น

           นายสุเมธ กล่าวต่อว่า ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงงานอยู่ เพราะประชาชนยังยากจนอยู่ เมื่อยังมีความยากจนจึงไม่มีเสรีภาพ เขาจึงเป็นประชาธิปไตยไม่ได้ ซึ่งปัญหาความยากจนไม่ใช่เป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่โยงไปถึงการเมืองด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีโครงการทั้งหมดประมาณ 6,000 โครงการ ซึ่งไม่ซ้ำกับโครงการรัฐบาล เพื่ออุดช่องโหว่ช่วยเหลือประชาชน แต่เมื่อราชการเข้ามาถึงจึงถอนออกมา จะเห็นได้ว่าโครงการต่างๆ ของพระองค์เน้นรักษา ดิน น้ำ ลม ไฟ หรือทรัพยากรธรรมชาติ เพราะถ้าไม่มีแผ่นดินจะมีประเทศได้อย่างไร แผ่นดินนี้ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ซึ่งหมายถึง ชีวิต ที่ผ่านมาทุกคนใช้แผ่นดินนี้ด้วยความโลภ ทำลายแผ่นดิน ทั้งนี้ พระองค์ทรงทำได้ด้วยการให้คำแนะนำหรือสอนเท่านั้น เพราะคนที่ดูแลคนทั่วประเทศ คือ รัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ หากพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี มีความสงบ ไม่ถูกข่มเหง ไม่ถูกโกง ทำได้เช่นนี้ประเทศมีความมั่นคง และไม่เป็นลัทธิบริโภคนิยม ไม่ใช้ทุกอย่างเกินตัว ต้องใช้อย่างพอประมาณ ต้องรู้ต้นทุนตัวเองคนรวยแล้วต้องมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่คดโกง ไม่คอรัปชัน

           ทั้งนี้ ปัญหาด้านความมั่นคงต้องตีให้แตกว่า มีสาเหตุจากอะไร เพราะปัญหาซ่อนเร้น ไม่เหมือนที่ผ่านมา เมื่อหาสาเหตุได้แล้ว ให้หาต้นเหตุการแก้ไขปัญหา ตามหลักชาวพุทธที่ให้แก้ปัญหาที่ต้นตอ ตราบใดที่หาต้นตอไม่ได้อย่าเพิ่งหมดหวัง ซึ่งเครื่องมือสำคัญที่แก้ไขปัญหา คือ การพัฒนา และการปกครองต้องมีความยุติธรรม มีความรัก เมตตา ความรับผิดชอบ การแก้ไขปัญหาง่ายๆ คือให้ประชาชนพ้นจากความยากจน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีหน้าที่แนะนำใครจะทำตามก็ได้แต่เราต้องหาสาเหตุและต้นเหตุให้ได้จึงจะแก้ไขปัญหาได้ มูลนิธิชัยพัฒนาหมายความว่าเราจะต้องใช้การพัฒนาเพื่อนำไปสู่ชัยชนะ และศึกครั้งนี้พระองค์ท่านจะนำทัพเอง.

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์ 28 พฤศจิกายน 2555