Home » เรารักในหลวง ทรงพระเจริญ » นักประดิษฐ์ของโลก : พระปรีชาสามารถด้านสถาปัตยกรรม

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
นักประดิษฐ์ของโลก : พระปรีชาสามารถด้านสถาปัตยกรรม

             วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2536  IECA ถวายรางวัล The International Merit Award แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการนำหญ้าแฝกมาใช้อนุรักษ์ดินและถวายแผ่นเกียรติบัตรเป็นภาพรากหญ้าแฝกชุบสำริด ซึ่งเป็นรางวัลสดุดีพระเกียรติคุณ (Award of Recognition) ในฐานะที่ทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาและส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ หญ้าแฝกมีลักษณะเป็นหญ้าที่มีรากแน่น มีการแตกหน่อรวมเป็นกอ เบียดกันแน่น ระบบรากยาว สานกันแน่น และช่วยอุ้มน้ำ มีใบยาว ตัดและแตกใหม่ง่าย แข็งแรงและทนต่อการย่อยสลาย บริเวณรากเป็นที่อาศัยของจุลินทรีย์

              ปีพุทธศักราช 2543 “กังหันชัยพัฒนา” ได้รับรางวัลเหรียญทองจาก The Belgian Chamber of Inventor เป็นรางวัลเทิดพระเกียรตินานาชาติ ซึ่งนับว่าเป็นองค์กรสิ่งประดิษฐ์ที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป ภายในงาน “Brussels Eureka 2000” ซึ่งเป็นงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2543 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม
 
             สะพานพระราม 8 เป็นโครงการพระราชดำริตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2538 (ปีเดียวกับที่ท่านสอนพวกเราเรื่องทางเบี่ยงน้ำ) สะพานพระรามแปดช่วยบรรเทารถได้ถึง 30% จากสะพานพระปิ่นเกล้าและบนสะพานกรุงธนบุรี ได้ถึง 20% เริ่มเปิดใช้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2545 เวลา 07.00 น.
                 - สะพานพระราม 8 มีความยาวรวม 475 เมตร ช่วงข้ามแม่น้ำ 300 เมตร  สลิง 28 เคเบิล
                  - ผ่านการทดสอบในอุโมงค์ลมแบบจำลองในแคนาดา เพื่อทดสอบความแข็งแรงทนแรงลมสูงสุดได้ 60 ม./วินาที
 
            “แก้มลิง” เป็นโครงการพระราชดำริ เกี่ยวกับพื้นที่หน่วงน้ำ (Detention basin) โดยพื้นที่แก้มลิงขนาดใหญ่อยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพฯ เหนือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พื้นที่บริเวณนี้ตามผังเมืองเป็นสีเขียวลาย ไม่เหมาะกับการพัฒนา ทั้งยังมีแก้มลิงเล็กใหญ่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพฯ กว่า 20 จุด ขนาดของแก้มลิง มี 3 ขนาด จากใหญ่ กลาง เล็ก เพื่อการชะลอน้ำก่อนที่จะจัดการระบายออก เป็นได้ทั้งพื้นที่ของรัฐและเอกชน
 
             พระปรีชาสามารถที่เล่ามาเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งใน 3,000 โครงการพระราชดำริ ซึ่งไม่แต่ปวงชนชาวไทยยอมรับ แต่ชาวต่างชาติก็ยังถวายรางวัลต่าง ๆ เช่นกัน
พระราชาผู้ยิ่งใหญ่ของโลก อยู่ที่เมืองไทยของเรา ท่านสร้างสรรค์สิ่งดีงามทั้งจากการออกแบบด้านสถาปัตยกรรม และด้านวิศวกรรม ดิน น้ำ และป่าเพื่อความเป็นอยู่ของคนในประเทศเสมอ ในแต่ละโครงการ จะต้องมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเสมอต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่เสมอ ๆ อันนำมาซึ่งความร่มเย็น  ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ตามคำกล่าวแต่โบราณ
 
            ทุกวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันนักประดิษฐ์ไทย เพื่อระลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้รับสิทธิบัตรทางปัญญา กังหันน้ำชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2536 จึงถือว่าวันนี้ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์ไทย นับว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ยังเป็นเดือนของนักประดิษฐ์ไทย.
 
ภาณุวัฒน์ สินธวัชต์
ที่มา http://www.dailynews.co.th/article/950/14198