Home » เรารักในหลวง ทรงพระเจริญ » เพลงในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)+เนื้อร้อง

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
เพลงในหลวงของแผ่นดิน official MV (HD)+เนื้อร้อง

เพลง ในหลวงของแผ่นดิน
Official Musiv Video (HD)

เพลง ในหลวงของแผ่นดิน

EXECUTIVE PRODUCTION SUPERVISOR : ถกลเกียรติ วีรวรรณ
เนื้อร้อง : วิเชียร ตันติพิมลพันธ์  -   ทำนอง : สราวุธ เลิศปัญญานุช
เรียบเรียง : สราวุธ เลิศปัญญานุช   -   Mixed down : ศิริพร แตรตุลาการ
Guitar by : ศิริโรจน์ องค์มหัทมงคล   -   Producer : นราธิป ปานแร่

เพลง ในหลวงของแผ่นดิน - เนื้อร้อง

มอง เห็นพระเจ้าอยู่หัว
ท่ามกลางคนมืดมัว
เหมือนเห็นแสงทองส่อง
ใจ ตื้นตันเพียงได้มอง
พนมมือทั้งสอง
ก้มลงกราบด้วยหัวใจ

มอง พระผู้ทรงเมตตา
เฝ้าดูแลประชา
ทั่วอาณาใกล้ไกล
เมื่อยามอ่อนล้า
หมดหวังพระองค์อยู่เป็นหลักนำหัวใจ
ยึดเหนี่ยวอยู่ภายในว่าวันพรุ่งนี้ยังมีหวัง


ในหลวงของแผ่นดิน
หล่อรวมให้เม็ดดินทรายกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่
หยดน้ำหยาดเหงื่อพระองค์หยดลงที่ไหน
ทุกข์ร้อนจะพลันสลายทุกข์ภัยจะไม่อาจแผ้วพาน

ในหลวงของแผ่นดิน
ทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนาน
ตั้งแต่เล็ก จนโตจำได้ทุกอย่าง
ใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็น


ในหลวงของแผ่นดิน
ทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนาน
ตั้งแต่เล็ก จนโตจำได้ทุกอย่าง
ใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็น
แผ่นดินนี้คือบ้าน คือแดนสวรรค์ แสนสุขใจ
มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร
ฉันจะไม่ลืม

(ซ้ำ)
ในหลวงของแผ่นดิน
หล่อรวมให้เม็ดดินทรายกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่
หยดน้ำหยาดเหงื่อพระองค์หยดลงที่ไหน
ทุกข์ร้อนจะพลันสลายทุกข์ภัยจะไม่อาจแผ้วพาน
ในหลวงของแผ่นดิน ทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนาน


ตั้งแต่เล็ก จนโตจำได้ทุกอย่าง
ใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็น
แผ่นดินนี้คือบ้าน คือแดนสวรรค์ แสนสุขใจ
มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร
ฉันจะไม่ลืม

-----------------------------------------------------------------------