Home » เรารักในหลวง ทรงพระเจริญ » 'ยุวภูมินทร์' หนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2554 เฉลิมฉลองพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา เชิดชูพระราชจริยวัตร ครั้งทรงพระเยาว์

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
'ยุวภูมินทร์' หนังสือวันเด็กแห่งชาติปี 2554 เฉลิมฉลองพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา เชิดชูพระราชจริยวัตร ครั้งทรงพระเยาว์

 

         กระทรวงศึกษาธิการจัดพิมพ์หนังสือวันเด็ก โดยใช้ชื่อว่า "ยุวภูมินทร์" จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหนังสือที่ระลึกเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 และเนื่องในพระราชวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ถวายราชสมัญญานาม "พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน" โดยได้รับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจักรยานเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ ซึ่งจุดเน้นของหนังสือเป็นเรื่องการเฉลิมฉลอง 84 พรรษา สารคดีเทิดพระเกียรติ และพระราชจริยาวัตรของพระองค์

         หนังสือ "ยุวภูมินทร์" หน้าปกหนังสือดังกล่าว เป็นภาพพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจักรยานเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ มีเรื่องราวภายในเล่ม เช่น เรื่องแรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นการนำเสนอพระจริยวัตรบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งทรงพระเยาว์และยังมีการนำเสนอเรียงความของนักเรียน ทั้งเรื่องตามรอยพ่อหลวง เมืองไทยแสนสุข เป็นต้น

          เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่เปี่ยมด้วยสีสันแห่งความสุข เพื่อเป็นของขวัญแก่เด็กไทยทุกคน ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์และความบันเทิงจากการอ่านหนังสือเล่มนี้ นอกจากนี้ เนื้อหาภายในเล่มจะเน้นในเรื่องของความเป็นไทย ความรัก สามัคคี และจิตสำนึกต่อส่วนรวม

          หนังสือชื่อ "ยุวภูมินทร์" เป็นหนังสือขนาด A5 หน้าปกเป็นสีเหลือง อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงจักรยานเมื่อครั้งทรงพระเยาว์ จัดพิมพ์ทั้งสิ้น 400,000 เล่ม ภายในเล่มมีสารคดีเฉลิมพระเกียรติ พระวรธัมโมวาทสมเด็จพระสังฆราช คำขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรี สารจากนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ ศธ. บทความ การ์ตูน เรื่องสั้นที่เน้นความเป็นไทย ความรักสามัคคี และความมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมซึ่งนับเป็นสีสันแห่งความสุข ให้เป็นของขวัญวันเด็กปีนี้

             หนังสือวันเด็กแห่งชาติ ยุวภูมินทร์ พิมพ์กระดาษถนอมสายตาสีเดียว  แทรกกระดาษปอนด์ 4 สี 16 หน้า ขนาด A-5 หนังสือหนา 128 หน้า 

             ด้านเนื้อหาจากจุดเด่นการดึงเอาแรงบันดาลใจ 9 ประการจากยุวภูมินทร์ พระจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ

รู้จักบังคับตนเอง ปฏิบัติทุกอย่างเป็นเวลา
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
เล่นในสิ่งที่ทำให้เกิดความรู้
พักผ่อนอย่างเพียงพอ ให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์บ้าง อนามัยที่สมบูรณ์เป็นเรื่องที่สำคัญ
ช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่น
มัธยัสและช่วยตัวเอง
มีความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ
สนใจใฝ่รู้ค้นคว้าและทดลอง
กตัญญู

              มาขยายความก็เก็บความจากพระราชประวัติมาอธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายแล้ว ยังเก็บเอาประสบการณ์จากค่ายศิลป์...สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นงานเขียนของนักเรียนมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนกัน แยกหมวดเรื่องออกเป็น อาศิรวาท  แรงบันดาลใจ  วาดการ์ตูนจนเป็นเรื่อง  นักเขียนนอกห้องเรียน  ลองคิดดูสิ  บ้าน โรงเรียนชุมชนกับตัวฉัน และเรื่องใหม่รอบปี

             โดยมีเรื่อง เด่น ๆ เช่น ตามรอยพ่อหลวง  แตกต่างแต่ไม่แตกแยก  เพื่อนหมานกับแมว  แคบหมูและผองเพื่อน  เมืองไทยแสนสุข  สารทเดืนอสิบเมืองคอน  สามัคคี  Travel on Stars ต้นกล้ากับดวงดาว ฟ.ฟันยิ้มสวย  มาร่วมมือป้องกันอุทกภัยกันเถอะ  ครั้งหนึ่งในกรุงเทพ  สักวาเมืองสงขลา  แมวเหมียวจอมซน  พ.ศ.2558 เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เธอเตรียมอย่างไร และ ความปีติและภูมิใจของชาวไทยในรอบปี

             ทั้งนี้หนังสือเล่มนี้จำหน่ายในราคา 15 บาท สนใจติดต่อ ฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แบะจัดจำหน่าย โทร 0 2514  4007 ,  0 2514  4010