Home » ไลฟ์สไตล์, สุขภาพ » วิธีคลายเครียดและดูแลสุขภาพจิต ฝ่่าวิกฤติน้ำท่วม

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
วิธีคลายเครียดและดูแลสุขภาพจิต ฝ่่าวิกฤติน้ำท่วม

           จากสถานการณ์วิกฤติน้ำท่วมที่เกิดขึ้น เพื่อลดความตื่นตระหนกและดูแลจิตใจประชาชนให้สามารถปรับตัวรับสถานการณ์ได้ กรมสุขภาพจิตขอแนะแนวทางดูแลจิตใจ 10 ข้อ คือ

 1. หายใจเข้าออกช้าๆ 2-3 นาที เพื่อทำให้ออกซิเจนเข้าสู่สมองแล้วความเครียดจะลดลง
   
 2. การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ จะช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น หากต้องติดตามข้อมูลข่าวสาร ควรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
   
 3. การยืดเหยียดในท่าที่ผ่อนคลายจะช่วยให้การนอนหลับได้ดีขึ้น
   
 4. ความเครียดทำให้เรารับฟังกันน้อยลง จึงต้องดูแลตัวเองด้วย
   
 5. แปลงความกังวลเป็นการลงมือทำ รวมพลังครอบครัวและชุมชมเตรียมรับสถานการณ์วิกฤติ
   
 6. ไม่ด่า ไม่ว่า ไม่ทับถม อย่าให้ความหวังดีเป็นความขัดแย้งและทำร้ายกัน
   
 7. ความกังวลใจจะลดลงได้หากได้ช่วยเหลือผู้อื่น ผู้ที่เป็นอาสาสมัครพบว่ามีปัญหาสุขภาพจิตน้อย
   
 8. อย่าลืมมีเวลาเล่นเล่านิทานกับลูก เพราะว่าเด็กก็เครียดเป็น
   
 9. การใส่ใจคนรอบข้างทำให้เราทุกข์น้อยลง
   
 10. แบ่งเวลาทำสมาธิ สวดมนต์ไหว้พระ สร้างความสงบให้จิตใจ