Home » อสังหาฯ บ้าน คอนโด ที่ดิน » สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลบ้านจัดสรร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
สถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลบ้านจัดสรร

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ 7/01/2553 จากบทความ

จัดระเบียบ นิติบุคคลอาคารชุด – บ้านจัดสรร

นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เปิด เผยว่า จากที่สมาคมบริหารทรัพย์สินฯมีนโยบายจะยกระดับมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยก่อนหน้านี้ได้นำเรื่องนี้เข้าหารือกรมที่ดินหลายครั้ง ล่าสุดได้ข้อสรุปชัดเจนแล้วว่า 3 หน่วย งานประกอบด้วย กรมที่ดิน โครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมบริหารทรัพย์สินฯจะร่วมมือกันจัดอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพผู้ จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร (Thammasat University – Property Management Certificate-TU-PMC) เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ และเน้นหนักให้บุคลากรด้านนี้มีจริยธรรมและคุณธรรมมากขึ้น

ขณะ เดียวกันได้กำหนดแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาซึ่งเป็นผลมาจากการประกอบ วิชาชีพนี้โดยไม่สุจริต หรือขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีพอ โดยในอนาคตกรมที่ดินจะออกประกาศคุณสมบัติของผู้ที่ประกอบวิชาชีพบริหาร จัดการนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ด้วยการให้ผู้ที่ผ่านการอบรม TU-PMC เท่า นั้นที่สามารถรับบริหารนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรได้ โดยจะได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐานวิชาชีพจากสมาคมและได้รับการขึ้นทะเบียนกับ กรมที่ดิน

นายรังสรรค์กล่าวว่า สำหรับการจัดฝึกอบรมรุ่นแรกจะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2553 ค่าลงทะเบียนคนละ 10,000 บาท ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้ประกอบวิชาชีพบริหารทรัพย์สินจำนวนมาก จากเดิมตั้งเป้าจะรับเพียง 60 คน แต่ล่าสุดมีผู้ยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมการฝึกอบรมเข้ามา 94 คนแล้ว ทั้งนี้หลังสิ้นสุดระยะเวลาฝึกอบรมจะมีการประเมินผล ก่อนรับสมัครรุ่นที่ 2 ต่อ ไป โดยเบื้องต้นจะเน้นบุคลากรกลุ่มที่บริหารจัดการอาคารชุดเป็นอันดับแรก ก่อนขยายสู่กลุ่มที่บริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และบุคคลทั่วไปที่สนใจ นอกจากนี้จะจัดฝึกอบรมคอร์สพิเศษ คอร์สเสริม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยบกับระเบียบ ข้อกฎหมายที่ออกมาใหม่เป็นระยะๆ

“ใน อนาคตถ้าหากบุคลากรในวิชาชีพนี้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น และมีจริยธรรม คุณธรรมมากขึ้น นอกจากปัญหาที่เกิดจากการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะลดน้อยลงแล้ว จะช่วยให้การดูแล การบำรุงรักษาอาคารชุด และบ้านจัดสรรได้มาตรฐานมากขึ้น ส่งผลด้านบวกทำให้ห้องชุดและบ้านจัดสรรอยู่ในสภาพที่ดี มีมูลค่าเพิ่มในระยะยาวอีกด้วย”

ปัจจุบันสถิติการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯ มีเพียง 94 แห่ง เมื่อเทียบกับยอดจดทะเบียนอาคารชุดซึ่งมีสูงถึง 1,883 แห่ง แสดงว่ายังมีอีกประมาณ 1,700 แห่งที่ยังไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด (ดูรายละเอียดในตาราง) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องจัดระเบียบเพื่อให้มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดให้มากขึ้นในอนาต

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ 7/01/2553