Home » อสังหาฯ บ้าน คอนโด ที่ดิน » กฎหมายควบคุมอาคาร ... รายการวิทยุ มองรอบด้านกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
กฎหมายควบคุมอาคาร ... รายการวิทยุ มองรอบด้านกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง

                                                                           พฤษภาคม 2549  

รายการวิทยุ มองรอบด้านกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง
เรื่อง กฎหมายควบคุมอาคาร
ผู้ดำเนินรายการ       นายมาโนช ขาวขำ   เจ้าหน้าที่บริหารงานประชาสัมพันธ์ 7    
ผู้ร่วมรายการ           นายสุรพล พงษ์ไทยพัฒน์์    ตำแหน่ง  วิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง

 รายการวิทยุ มองรอบด้านกับ กรมโยธาธิการและผังเมือง
โดย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ทุกวันอาทิตย์ที่ 4 ของเดือน เวลา 11.30 - 12.00 น.    คลื่น AM ความถี่ 891 Khz

ที่มา http://eservices.dpt.go.th/eservice_6/radio/index.htm