Home » อสังหาฯ บ้าน คอนโด ที่ดิน » ทำเนียบ สมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์ บริหารทรัพย์สิน อาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ทำเนียบ สมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์ บริหารทรัพย์สิน อาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรร
 
1 สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
1/765 หมู่17 ถนนพหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
2 สมาคมอาคารชุดไทย 
77/146 สินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 34 E ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
3 สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ โซน D ชั้น 2 ห้อง 201 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
4 สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร
77/60 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 16 E ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
5 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
487 รามคำแหง 39 (ซอยวัดเทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
6 สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
248/1 ซอยศูนย์วิจัย 4 (ซอย 17) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
7 สภาวิศวกร 
487/1 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น2 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
8 ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 18 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310 
9 มูลนิธิ ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120
10 มูลนิธิ เพื่อผู้บริโภค
เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
11 เครือข่าย คนคอนโด
มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค : เลขที่ 4/2 ซอยวัฒนโยธิน แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
12 สมาคมผู้ตรวจสอบและบริหารความปลอดภัยอาคาร (ตปอ.) 
487 ซ.รามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
13 สมาคมวิชาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร (TFMA)
Thailand Facility Management Association
14 สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 1 เลขที่ 63 ถ.พระราม9 ห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
15 สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน
2 ซอยลาดปลาเค้า 10 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
16 สถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
เอกสารและข่าวสารความปลอดภัยในการทำงาน กฎหมายความปลอดภัย โครงการวิจัยด้านความปลอดภัย การสอบสวนอุบัติเหตุจากการทำงาน 
17 สมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติ FIABCI Thailand Chapter 
เป็นศูนย์กลางของผู้เกี่ยวข้องกับแวดวงอสังหาริมทรัพย์ในทุกวิชาชีพ เป็นตัวแทนให้กับผู้ประกอบวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ในระดับนานาชาติ 
International Real Estate Association 71 Soi Pattanakarn 50 Pattanakarn Road ,Suanluang Bangkok Thailand 10250
18 สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย (Thai Valuers Association)
ชั้น 8 ห้อง 3810 อาคาร BB Building เลขที่ 54 ถนน สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ : 66 (0) 2260-3880-1
19 สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
สำนักงานเลขาธิการสมาคม ชั้น 3 อาคารสำนักงานที่ดิน ถ. จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางกอกน้อย เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
20 มูลนิธิชุมชนไท
2044/18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
21 โครงการบ้านมั่นคง
912 ถ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
22 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
23 โครงการคลินิกช่าง : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ให้บริการปรึกษาปัญหาด้านวิศวกรรม และแนะนำการแก้ปัญหาจากวิศวกรโดยตรง เกี่ยวกับอาคาร บ้านพักอาศัย และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ให้กับประชาชนโดยทั่วไป
24 สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย
487 อาคาร ว.ส.ท. ชั้น3 ซ.รามคำแหง 39 ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
25 สมาคมลิฟต์แห่งประเทศไทย
26 ศูนย์เทคโนโลยีความปลอดภัยสำหรับอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
27 บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
ชั้น 22 อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ 02-265-5084 โทรสาร 02-265-5181