Home » วิทยาการ ไอที โลกาภิวัฒน์ » ภัยเฟสบุค แอบอ้างคนอื่นตั้งชื่อใน facebook สร้างเรื่องล่อลวง

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ภัยเฟสบุค แอบอ้างคนอื่นตั้งชื่อใน facebook สร้างเรื่องล่อลวง