Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » มาตรการรักษาความปลอดภัย หมู่บ้านจัดสรร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
มาตรการรักษาความปลอดภัย หมู่บ้านจัดสรร

มาตรการรักษาความปลอดภัย หมู่บ้านจัดสรร

1.มาตรการป้องกันภัยจากภายนอก

         1.1 การติดตามรถบุคคลภายนอก ที่เข้ามาภายในหมู่บ้าน หลังจาก รปภ. ป้อมหน้าหมู่บ้าน แลกบัตรแล้วจะมีการแจ้งวิทยุไปยัง รปภ. จุดภายในให้ติดตามรถคันดังกล่าวว่าได้เดินทางไปยังจุดหมายที่แจ้งไว้หรือไม่ โดย รปภ. จะติดตามไปจนกระทั่งรถคันดังกล่าวถึงจุดหมาย

         1.2 สำหรับบุคคลภายนอก ที่จะเข้ามาทำงานภายในหมู่บ้าน จะต้องกรอกเอกสารขออนุญาตเข้าทำงานในหมู่บ้านและนำบัตรประชาชนตัวจริงฝากไว้ที่ป้อมหน้าหมู่บ้าน พร้อมกับจะต้องเดินผ่านกล้องวงจรปิด สำหรับในจุดนี้

2. มาตรการป้องกันภัยจากภายใน

        2.1 สำหรับพนักงานรักษาความปลอดภัย

 • จัดทำประวัติพนักงาน ถ่ายรูป พร้อมกับจัดพิมพ์ลายนิ้วมือ ส่งให้กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ทำการตรวจประวัติของ รปภ. ทุกนายโดยตรวจจากเลข 13 หลักบนบัตรประชาชนหากพบว่า มีคดี จะทำการย้ายออกไปทันที
 • ใส่ชุดยูนิฟอร์ม เสื้อสะท้อนแสง และติดบัตร ตามรูปแบบที่กำหนด

         2.2 สำหรับ คนงานสวน กวาดถนน งานบริการในหมู่บ้าน

 • จัดทำประวัติคนงาน ถ่ายรูป พร้อมกับจัดพิมพ์ลายนิ้วมือ ส่งให้กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ทำการตรวจประวัติของคนงานโดยตรวจจากเลข 13 หลักบนบัตรประชาชนหากพบว่ามีคดี จะทำการย้ายออกไปทันที
 • ใส่ชุดยูนิฟอร์ม เสื้อสะท้อนแสง และติดบัตร ตามรูปแบบที่กำหนด
 • เวลาเข้าและออกจากงานจะต้องลงชื่อพร้อมกับเดินผ่านกล้องวงจรปิดทุกวัน

        2.3 คนงานก่อสร้าง

 • จัดทำประวัติคนงาน ถ่ายรูป พร้อมกับจัดพิมพ์ลายนิ้วมือ ส่งให้กับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • สวมเสื้อแสดงสังกัดที่อยู่ พร้อมกับติดบัตร เข้าทำงานในหมู่บ้านทุกครั้ง

        2.4 คนงานสวน กวาดถนน ของโครงการที่รับดูแลสวนให้กับบ้านแต่ละหลัง เช่น ตัดหญ้า รดน้ำ พรวนดิน ตัดแต่งต้นไม้ ฯลฯ หรือคนงานสวนที่แต่ละบ้านจ้างเข้ามาเอง ทาง สำนักงานหมู่บ้านต้องขอความร่วมมือดังนี้

 • แจ้งรายชื่อบุคคลภายนอกที่จะเข้าไปตัดหญ้า หรือรดน้ำ ให้กับทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานหมู่บ้าน รับทราบ พร้อมกับถ่ายสำเนาบัตรประชาชนของคนงาน ส่งให้กับทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานหมู่บ้าน ช่วยตรวจสอบประวัติ
 • กรณีท่านไม่อยู่บ้าน และเปิดประตูเล็กทิ้งไว้ให้คนงานสวนเข้าไปตัดหญ้าหรือรดน้ำในบริเวณบ้านของท่าน ขอให้ท่านแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่สำนักงานหมู่บ้าน รับทราบทุกครั้งเพื่อกำชับทางพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เข้าตรวจสอบคนงานที่เข้ามาทำงานบริเวณบ้านของท่าน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยภายในบ้านของท่าน
 • การจ้างคนงานสวนเข้ามาดูแลสวนในบ้านแต่ละหลัง ขอให้คนงานเข้ามาดูแลในช่วงเวลา 8.30-17.30 น.ทั้งนี้เพื่อง่ายต่อการตรวจสอบของพนักงานรักษาความปลอดภัย แต่หากมีความจำเป็นที่คนงานจะต้องเข้าดูแลนอกเวลาทำการที่กำหนดไว้ ต้องให้ไปติดต่อสำนักงานหมู่บ้าน และลงบันทึกแบบฟอร์มการขออนุญาตทำงานนอกเวลา

3. มาตรการเสริมอื่น ๆ

         3.1 จัดตำรวจตู้แดงให้เพิ่มความถี่ในการเข้าตรวจสอบภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร
         3.2 จัดเจ้าหน้าที่ของสำนักงานหมู่บ้าน อยู่ดูแลประจำตลอด 24 ชั่วโมง หรือ มีเบอร์โทรติดต่อสำหรับ นอกเวลาทำการ
         3.3 ประสานงานกับทางบริษัทฯ รปภ. ให้จัดสายตรวจของบริษัท รปภ. เข้าตรวจสอบการทำงานทุกวัน

         3.4 ทำการเปลี่ยนสติ๊กเกอร์หมู่บ้านติดรถยนต์ ใหม่ทุกปี  

การขอความร่วมมือสมาชิกหมู่บ้าน

           1. กรุณาปิดล็อคประตูหน้าต่าง และ บานกระทุ้งห้องน้ำ ก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง
           2. กรุณาเปิดไฟหลังบ้านของท่านเพื่อเพิ่มความสว่างและง่ายต่อการตรวจสอบของ รปภ.
           3. ขอความร่วมมือในการตัดต้นไม้ภายในบ้านของท่านมิให้รกครึ้ม เพื่อง่ายต่อการตรวจตราของรปภ.
           4. หากพบบุคคลต้องสงสัยหรือพบสิ่งผิดปกติ ให้โทรแจ้งที่ ป้อมยาม หรือเจ้าหน้าที่หมู่บ้านหรือเบอร์โทรฉุกเฉินโดยเฉพาะ

****************************************************************************************************************************