Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » การปรับปรุงแก้ไขโครงการหมู่บ้านจัดสรร เพื่อป้องกันน้ำท่วม (หลังเหตุการณ์น้ำท่วมอุทกภัย54) ...กรณีศึกษาโครงการเพอร์เฟค พาร์ค พระราม5-บางใหญ่

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การปรับปรุงแก้ไขโครงการหมู่บ้านจัดสรร เพื่อป้องกันน้ำท่วม (หลังเหตุการณ์น้ำท่วมอุทกภัย54) ...กรณีศึกษาโครงการเพอร์เฟค พาร์ค พระราม5-บางใหญ่

การปรับโครงการหลังเหตุการณ์น้ำท่วม
กรณีศึกษา โครงการเพอร์เฟค พาร์คพระราม 5 - บางใหญ่
Case study of Perfect Park Rama 5-Bang Yai: a project improvement after floods

โดย ธนพล สุริวรรณ์ วารสารธนาคารอาคารสงเคาระห์ ฉบับที่ 69 ที่มา

           ปรากฎการณ์อุทกภัยของประเทศไทยใน ปี 2554 ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนโดยทั่วไปและส่งผลกระทบต่อความมั่นใจซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์พอสมควร ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเกินความคาดหมายของประชาชนโดยทั่วไป และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากการได้รับข้อมูลจากสื่อต่างๆ ถึงแม้ว่า ผู้เขียนมีความเห็นว่า ผลกระทบดังกล่าวน่าจะส่งผลในระยะสั้นมากกว่าในระยะยาว โดยเฉพาะหากปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขและป้องกันอย่างดีทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อว่าจะไม่ได้รับผลกระทบหากเกิดกรณีอุทกภัยในอนาคตอีก หรือ ได้รับผลกระทบแต่น้อยที่สุด

          บทความนี้ จะเป็นกรณีศึกษาการปรับตัวของผู้ประกอบการ หลังเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าว โดยจะเป็นการยกตัวอย่างการปรับการพัฒนาของโครงการของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้เพอร์เฟค จำกัด มหาชน โดยการนำตัวอย่างของโครงการเพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5 - บางใหญ่มาเป็นกรณีศึกษา

Download :  http://www.ghbhomecenter.com/journal/download.php?file=1628Jun12xCtUCL6.pdf