Home » หมู่บ้าน นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร » นิติบุคคลบ้านจัดสรร หลายปัญหาที่ยังไม่จบ และทางออก

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
นิติบุคคลบ้านจัดสรร หลายปัญหาที่ยังไม่จบ และทางออก

วันเสาร์ ที่ 25 มิถุนายน 2554  :  กฎหมายรอบรั้ว

นิติบุคคลบ้านจัดสรร ปัญหาที่ไม่จบ

หลายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ยังคงค้างคา และดูเหมือนเป็นเรื่องยากที่จะหาทางออกได้ แม้ พ.ร.บ.

           จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 กำหนดให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเป็นผู้ดูแลสาธารณูปโภคและพื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการเอง แต่ก็มีปัญหารูปแบบใหม่เกิดขึ้นตามมา
   
           สำหรับผู้ซื้อบ้านจัดสรร เรื่องนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร เป็นเรื่องสำคัญที่ควรรู้ และต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้อง เพื่อปรับใช้ในการอยู่อาศัยร่วมกันภายในโครงการ
   
           การหาตัวแทนของผู้อยู่อาศัยเข้าไปทำหน้าที่จัดตั้งนิติบุคคล บริหารจัดการงานในฐานะเป็นนิติบุคคล การพิจารณาเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ที่เหมาะสม ซึ่งคำว่าเหมาะสมของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันและไม่เท่ากัน
   
           เรื่องของความเหมาะสมที่ไม่เท่ากันนั้น มักเกิดปัญหาขึ้นภายหลังการจัดตั้งนิติบุคคล และลูกบ้านรับหน้าที่ดูแลกันเองแล้ว เกิดปัญหาตามมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้จ่ายเงินกองทุนส่วนกลาง ซึ่งมีทั้งใช้มากเกินไป และประหยัดเกินไป เพราะเกรงว่าจะถูกตรวจสอบ
   
           ภายหลังตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรรแล้ว มักเกิดปัญหาในลำดับแรก คือเรื่องจัดเก็บเงินค่าส่วนกลางไม่ได้ครบทุกบ้าน ปัญหาเรื่องรายการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ดูว่าสูงเกินไป และจำเป็นหรือไม่ที่ต้องใช้จ่ายขนาดนี้นั้น บางโครงการลดค่าใช้จ่ายโดยการลดจำนวนยามลง ทำให้เกิดปัญหาเรื่องโจรขโมยเข้าโครงการได้
   
            ปัญหาเรื่องการลดจำนวนไฟส่องสว่างในโครงการ ทำให้มีจุดอับ จุดบอดของแสงสว่าง ก่อให้เกิดอันตรายภายในโครงการ
   
            ปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคที่ไม่เหมือนเดิม ถนนแตกร้าว ระบบท่อน้ำ และอื่น ๆ เริ่มมีปัญหา และฝ่ายใดควรจะเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เช่น เจ้าของโครงการไม่ยอมโอนสาธารณูปโภคให้ เนื่องจากยังขายโครงการไม่เสร็จ ต้องการใช้สาธารณูปโภคเพื่อสร้างบ้านในโซนอื่น ๆ ทำให้ผู้ซื้อบ้านจัดสรรไม่พอใจ จนเมื่อถึงเวลาที่เจ้าของโครงการพร้อมโอน ผู้ซื้อบ้านจัดสรรก็ไม่พร้อมรับเสียแล้ว
   
            เรื่องช่วงระยะเวลาในการโอนสาธารณูปโภคใดจะเหมาะสมก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลังการจัดตั้งนิติบุคคลแล้วทั้งสิ้น
   
            การแก้ปัญหาดังกล่าว คงไม่มีสูตรตายตัว ว่าควรทำอย่างไร ทางที่ดีที่สุดคือ
การพบกันครึ่งทาง ระหว่างผู้ซื้อบ้านจัดสรรกับเจ้าของโครงการจะเป็นการดีที่สุด
   
           
ดังนั้นเรื่องการจัดตั้งนิติบุคคล การดูแลทรัพย์สินส่วนกลางหลังอยู่อาศัยเป็นเรื่องที่ ผู้ซื้อบ้านจัดสรร ต้องให้ความสำคัญ ควรศึกษาตั้งแต่แรกเริ่มก่อนการซื้อโครงการว่า จุดขายด้านความสวยงามของโครงการ มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในแง่การบริหารจัดการในภายหลังท้ายที่สุด ผู้ซื้อบ้านจัดสรร ควรศึกษาเรื่องนี้ให้ดี และใช้เป็นหนึ่งในปัจจัยในการตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยด้วยนะครับ.
 

ดินสอพอง

http://dailynews.co.th