Home » บทความทั่วไป ความรู้น้ำท่วม » คู่มือ การตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนหลังน้ำท่วม (โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย) ..Download

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
คู่มือ การตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนหลังน้ำท่วม (โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย) ..Download

คู่มือ
การตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนหลังน้ำท่วม

โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

               จากภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา  ทำให้มีอาคารบ้านเรือนของประชาชนเสียหายเป็นจำนวนมาก เนื่องจากถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน เพื่อช่วยฟื้นฟูความเสียหาย อาคารบ้านเรือนของประชาชนให้กลับเข้าสภาพปกติโดยเร็ว

               กรมโยธาธิการ และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำ คู่มือการซ่อมแซมบ้าน ภายหลังน้ำลด เพื่อแจกจ่ายให้กับ ประชาชนทั่วไป ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการแก้ไขซ่อมแซมอาคาร บ้านเรือนให้กลับมาอยู่อาศัยได้อย่างปกติสุขเช่นเดิม

สารบัญ  Download แยกบท (.pdf)

1. โครงสร้าง : Unit-1.pdf       

 • รั้วบ้านเอียง                                                                                                         
 • อาคารทรุด
 • ฐานรากถูกน้ำเซาะ
 • เสา คาน พื้น แตก ร้าว

2. งานสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และงานจัดสวน : Unit-2.pdf 

 • รั้วบ้าน
 • ประตู
 • ผนัง
 • พื้น
 • เฟอร์นิเจอร์
 • ต้นไม้  สนามหญ้า

3. ระบบสุขาภิบาล : Unit-3.pdf        

 • ส้วมเหม็น ส้วมเต็ม ราดน้ำไม่ลง
 • ท่อส้วมแตก
 • ท่อระบายน้ำ
 • ระบบน้ำประปา

4. ระบบไฟฟ้า : Unit-4.pdf

 • แผงสวิตซ์ไฟฟ้า
 • ปลั๊กและสวิตซ์ไฟฟ้า
 • เครื่องใช้ไฟฟ้า

5. เครื่องกล : Unit-5.pdf

 • เครื่องปรับอากาศ
 • ลิฟต์
 • ปั๊มน้ำ

 

Download : คู่มือ การรตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารบ้านเรือนหลังน้ำท่วม (zip file)

 

ที่มา  http://www.dpt.go.th/knowledges/af_flood/contents.html