Home » บทความทั่วไป ความรู้น้ำท่วม » คู่มือซ่อมรถยนต์ที่เสียหาย จากน้ำท่วม : Download Full Handbook

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
คู่มือซ่อมรถยนต์ที่เสียหาย จากน้ำท่วม : Download Full Handbook

         น้ำท่วมเป็นวิกฤตการณ์รุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อผู้คน เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามปกติ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือน สิ่งของภายในบ้าน รวมไปถึงรถยนต์

         อย่างไรก็ตาม การซ่อมจะไม่เหมือนกับการซ่อมปกติทั่วไป อีกทั้งช่างเทคนิค อาจไม่มีประสบการณ์ในการซ่อมรถที่เสียหายเนื่องจากการจมน้ำ คู่มือเล่มนี้จึงช่วยแสดงถึงวิธีการรับมือกับรถยนต์ที่เสียหายจากน้ำท่วม จากประสบการณ์ที่ผ่านมา

         ถึงแม้ว่าคู่มือเล่มนี้จะไม่สามารถปรับใช้ได้กับการเสียหายจากน้ำทุกประเภท แต่เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ในการรับมือกับปัญหาและการจัดการของท่าน

รายละเอียดเนื้อหา

  • การเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับน้ำท่วม
  • การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดน้ำท่วม
  • ความรู้เบื้องต้นสำหรับรถที่เสียหายจากการจมน้ำ
  • ขั้นตอนการทำงานในสถานที่น้ำท่วม
  • แผนผังของการทำงานเพื่อจัดการกับรถที่จมน้ำ
  • การบำรุงรักษาและบริการรถยนต์  หลักการพื้นฐาน
  • แผนผังการทำงานและระบบการทำงาน ข้อพึงระวังในการทำงาน
  • เครื่องมือสำหรับทำงานกับรถที่ถูกน้ำท่วม

จัดทำโดย บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด งานบริการด้านเทคนิคภายในประเทศ

 
Download   :   คู่มือ ซ่อมรถที่เสียหายจากน้ำท่วม