Home » บทความทั่วไป ความรู้น้ำท่วม » ดูงานโครงการที่อยู่อาศัยในมหานครเซี่ยงไฮ้ เจ้าภาพ World EXPO 2010

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ดูงานโครงการที่อยู่อาศัยในมหานครเซี่ยงไฮ้ เจ้าภาพ World EXPO 2010

บทความนี้ นำเสนอ เรื่องราวเกี่ยวกับเมืองเซี่ยงไฮ้  ศึกษาผังเมือง  ดูงานโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยว ย่านชานเมืองเซี่ยงไฮ้ พร้อมทั้ง เข้าเยี่ยมชมสุดยอดมหกรรม ยิ่งใหญ่ระดับโลก “World EXPO 2010”

วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ฉบับที่ 62  ปีที่ 16  กรกฎาคม - กันยายน 2553