Home » บทความทั่วไป ความรู้น้ำท่วม » ปฏิทิน 2556 ฉบับครบถ้วนสมบูรณ์ วันหยุดประจําปี วันหยุดราชการ วันพระ และวันสำคัญต่างๆ

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ปฏิทิน 2556 ฉบับครบถ้วนสมบูรณ์ วันหยุดประจําปี วันหยุดราชการ วันพระ และวันสำคัญต่างๆ

ปฏิทิน พ.ศ. 2556

ฉบับครบถ้วนสมบูรณ์ วันหยุดประจําปี  วันหยุดราชการ วันพระ และวันสำคัญต่างๆ

 • อาทิตย์(Sunday)
 • จันทร์(Monday)
 • อังคาร(Tuesday)
 • พุธ(Wednesday)
 • พฤหัส(Thursday)
 • ศุกร์(Friday)
 • เสาร์(Saturday)
 • อาทิตย์(Sunday)
 • จันทร์(Monday)
 • อังคาร(Tuesday)
 • พุธ(Wednesday)
 • พฤหัส(Thursday)
 • ศุกร์(Friday)
 • เสาร์(Saturday)
 • อาทิตย์(Sunday)
 • จันทร์(Monday)
 • อังคาร(Tuesday)
 • พุธ(Wednesday)
 • พฤหัส(Thursday)
 • ศุกร์(Friday)
 • เสาร์(Saturday)
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5วันนักข่าว
 • 6
 • 7
 • 8วันสตรีสากล
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13วันช้างไทย
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
 • 21วันกวีนิพนธ์สากล
 • 22วันน้ำของโลก
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27วันกองทัพอากาศ
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • อาทิตย์(Sunday)
 • จันทร์(Monday)
 • อังคาร(Tuesday)
 • พุธ(Wednesday)
 • พฤหัส(Thursday)
 • ศุกร์(Friday)
 • เสาร์(Saturday)
 • อาทิตย์(Sunday)
 • จันทร์(Monday)
 • อังคาร(Tuesday)
 • พุธ(Wednesday)
 • พฤหัส(Thursday)
 • ศุกร์(Friday)
 • เสาร์(Saturday)
 • อาทิตย์(Sunday)
 • จันทร์(Monday)
 • อังคาร(Tuesday)
 • พุธ(Wednesday)
 • พฤหัส(Thursday)
 • ศุกร์(Friday)
 • เสาร์(Saturday)
 • อาทิตย์(Sunday)
 • จันทร์(Monday)
 • อังคาร(Tuesday)
 • พุธ(Wednesday)
 • พฤหัส(Thursday)
 • ศุกร์(Friday)
 • เสาร์(Saturday)
 • อาทิตย์(Sunday)
 • จันทร์(Monday)
 • อังคาร(Tuesday)
 • พุธ(Wednesday)
 • พฤหัส(Thursday)
 • ศุกร์(Friday)
 • เสาร์(Saturday)
 • อาทิตย์(Sunday)
 • จันทร์(Monday)
 • อังคาร(Tuesday)
 • พุธ(Wednesday)
 • พฤหัส(Thursday)
 • ศุกร์(Friday)
 • เสาร์(Saturday)
 • อาทิตย์(Sunday)
 • จันทร์(Monday)
 • อังคาร(Tuesday)
 • พุธ(Wednesday)
 • พฤหัส(Thursday)
 • ศุกร์(Friday)
 • เสาร์(Saturday)
 • อาทิตย์(Sunday)
 • จันทร์(Monday)
 • อังคาร(Tuesday)
 • พุธ(Wednesday)
 • พฤหัส(Thursday)
 • ศุกร์(Friday)
 • เสาร์(Saturday)
 • อาทิตย์(Sunday)
 • จันทร์(Monday)
 • อังคาร(Tuesday)
 • พุธ(Wednesday)
 • พฤหัส(Thursday)
 • ศุกร์(Friday)
 • เสาร์(Saturday)

วันหยุดราชการและ วันหยุดธนาคาร ประจำปี พ.ศ. 2556

      ราชการ ธนาคาร
วันอังคาร 1 มกราคม 2556 วันขึ้นปีใหม่ หยุด หยุด
วันจันทร์ 25 กุมภาพันธ์ 2556 วันมาฆบูชา หยุด หยุด
วันเสาร์ 6 เมษายน 2556 วันจักรี หยุด หยุด
วันจันทร์ 8 เมษายน 2556 วันหยุดชดเชย วันจักรี หยุด หยุด
วันเสาร์ 13 เมษายน 2556 วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันอาทิตย์ 14 เมษายน 2556 วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันจันทร์ 15 เมษายน 2556 วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันอังคาร 16 เมษายน 2556 วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์ หยุด หยุด
วันพุธ 1 พฤษภาคม 2556 วันแรงงาน   หยุด
วันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2556 วันฉัตรมงคล หยุด  
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม 2556 วันหยุดชดเชย วันฉัตรมงคล หยุด หยุด
วันจันทร์ 13 พฤษภาคม 2556 วันพืชมงคล หยุด  
วันศุกร์ 24 พฤษภาคม 2556 วันวิสาขบูชา หยุด หยุด
วันจันทร์ 1 กรกฎาคม 2556 วันหยุดภาคครึ่งปี (ธนาคาร)   หยุด
วันจันทร์ 22 กรกฎาคม 2556 วันอาสาฬหบูชา หยุด หยุด
วันอังคาร 23 กรกฎาคม 2556 วันเข้าพรรษา หยุด  
วันจันทร์ 12 สิงหาคม 2556 วันแม่แห่งชาติ หยุด หยุด
วันพุธ 23 ตุลาคม 2556 วันปิยมหาราช หยุด หยุด
วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม 2556 วันพ่อแห่งชาติ หยุด หยุด
วันอังคาร 10 ธันวาคม 2556 วันรัฐธรรมนูญ หยุด หยุด
วันอังคาร 31 ธันวาคม 2556 วันสิ้นปี หยุด หยุด

วันสำคัญ ประจำปี พ.ศ. 2556

รวบรวมข้อมูล ปฏิทิน 2556 ฉบับครบถ้วนสมบูรณ์ ข้อมูล ปฏิทิน 2556 ทั้ง วันหยุดประจําปี 2556 วันหยุดราชการ วันพระ และวันสำคัญต่างๆ ประจำปี 2556 ใน ปฏิทินปี 2556 มาดู วันหยุดประจําปี 2556 ใน ปฎิทินปี 2556 Calendar 2013 และวันสำคัญอื่นๆ ใน ปฏิทิน 2556 กันได้เลย

มกราคม 2556
1 มกราคม 2556 วันขึ้นปีใหม่
12 มกราคม 2556 วันเด็ก
13 มกราคม 2556 วันการบินแห่งชาติ
14 มกราคม 2556 วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
16 มกราคม 2556 วันครู
17 มกราคม 2556 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช/วันโคนมแห่งชาติ
18 มกราคม 2556 วันกองทัพไทย
23 มกราคม 2556 วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กุมภาพันธ์ 2556
2 กุมภาพันธ์ 2556 วันเกษตรแห่งชาติ/วันนักประดิษฐ์
3 กุมภาพันธ์ 2556 วันทหารผ่านศึก
10 กุมภาพันธ์ 2556 วันอาสารักษาดินแดน/วันตรุษจีน
24 กุมภาพันธ์ 2556 วันศิลปินแห่งชาติ
25 กุมภาพันธ์ 2556 วันมาฆบูชา /วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
26 กุมภาพันธ์ 2556 วันสหกรณ์แห่งชาติ
มีนาคม 2556
5 มีนาคม 2556 วันนักข่าว
8 มีนาคม 2556 วันสตรีสากล
13 มีนาคม 2556 วันช้างไทย
20 มีนาคม 2556 วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
21 มีนาคม 2556 วันกวีนิพนธ์สากล
22 มีนาคม 2556 วันน้ำของโลก
27 มีนาคม 2556 วันกองทัพอากาศ
31 มีนาคม 2556 วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
เมษายน 2556
1 เมษายน 2556 วันออมสิน/วันข้าราชการพลเรือน
2 เมษายน 2556 วันอนุรักษ์มรดกไทย
6 เมษายน 2556 วันจักรี
7 เมษายน 2556 วันอนามัยโลก
13 เมษายน 2556 วันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุแห่งชาติ/วันการประมง
14 เมษายน 2556 วันสงกรานต์/วันครอบครัว
15 เมษายน 2556 วันสงกรานต์
22 เมษายน 2556 วันคุ้มครองโลก
พฤษภาคม 2556
1 พฤษภาคม 2556 วันแรงงานแห่งชาติ
5 พฤษภาคม 2556 วันฉัตรมงคล
8 พฤษภาคม 2556 วันกาชาดสากล
12 พฤษภาคม 2556 วันพยาบาลสากล
13 พฤษภาคม 2556 วันพืชมงคล
24 พฤษภาคม 2556 วันวิสาขบูชา
31 พฤษภาคม 2556 วันงดสูบบุหรี่โลก
มิถุนายน 2556
5 มิถุนายน 2556 วันสิ่งแวดล้อมโลก
9 มิถุนายน 2556 วันอานันทมหิดล
24 มิถุนายน 2556 วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
26 มิถุนายน 2556 วันสุนทรภู่/วันต่อต้านยาเสพติด
กรกฎาคม 2556
1 กรกฎาคม 2556 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
22 กรกฎาคม 2556 วันอาสาฬหบูชา
23 กรกฎาคม 2556 วันเข้าพรรษา
29 กรกฎาคม 2556 วันภาษาไทยแห่งชาติ
สิงหาคม 2556
4 สิงหาคม 2556 วันสื่อสารแห่งชาติ
7 สิงหาคม 2556 วันรพี
12 สิงหาคม 2556 วันแม่แห่งชาติ
18 สิงหาคม 2556 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
21 สิงหาคม 2556 วันสารทจีน
กันยายน 2556
1 กันยายน 2556 วันสืบ นาคะเสถียร
15 กันยายน 2556 วันศิลป์ พีระศรี
16 กันยายน 2556 วันโอโซนโลก
19 กันยายน 2556 วันพิพิธภัณฑ์ไทย
20 กันยายน 2556 วันเยาวชนแห่งชาติ/วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
24 กันยายน 2556 วันมหิดล
27 กันยายน 2556 วันทะเลโลก
ตุลาคม 2556
13 ตุลาคม 2556 วันตำรวจ
14 ตุลาคม 2556 วันประชาธิปไตย
19 ตุลาคม 2556 วันออกพรรษา/วันเทคโนโลยีของไทย
21 ตุลาคม 2556 วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ / วันพยาบาลแห่งชาติ / วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ / วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
23 ตุลาคม 2556 วันปิยมหาราช
24 ตุลาคม 2556 วันสหประชาชาติ
31 ตุลาคม 2556 วันออมแห่งชาติ
พฤศจิกายน 2556
9 พฤศจิกายน 2556 วันคนพิการ
14 พฤศจิกายน 2556 วันบิดาแห่งฝนหลวง
17 พฤศจิกายน 2556 วันลอยกระทง
20 พฤศจิกายน 2556 วันกองทัพเรือ
25 พฤศจิกายน 2556 วันวชิราวุธ–วันประถมศึกษา
27 พฤศจิกายน 2556 วันสาธารณสุขแห่งชาติ
ธันวาคม 2556
1 ธันวาคม 2556 วันเอดส์โลก/วันดำรงราชานุภาพ
4 ธันวาคม 2556 วันสิ่งแวดล้อมไทย
5 ธันวาคม 2556 วันพ่อแห่งชาติ
10 ธันวาคม 2556 วันรัฐธรรมนูญ
16 ธันวาคม 2556 วันกีฬาแห่งชาติ
26 ธันวาคม 2556 วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
28 ธันวาคม 2556 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
31 ธันวาคม 2556 วันสิ้นปี

ที่มา http://calendar.kapook.com/