Home » บทความทั่วไป ความรู้น้ำท่วม » แนวทางปฏิบัติหลังผ่านวิกฤติน้ำท่วมและการจัดการบ้านเมื่อน้ำลด

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
แนวทางปฏิบัติหลังผ่านวิกฤติน้ำท่วมและการจัดการบ้านเมื่อน้ำลด

ข้อควรปฏิบัติ กลับเข้าบ้านหลังน้ำท่วม

ที่มา http://news.mthai.com/general-news/138737.html

      หลังจาก น้ำท่วม ไปแล้ว เมื่อน้ำลด หรือระบายไปแล้ว การกลับเข้าบ้านอีกครั้ง หลังน้ำท่วม ควรปฎิบัติดังนี้

 1. ดูแลสุขภาพจิตของตนเองและครอบครัว ให้ดีเสียก่อน แน่นอนว่าการกลับบ้านครั้งนี้ อาจจะมีข้าวของเสียหาย (หรือบุคคลก็ตาม) แต่คุณๆยังปลอดภัยอยู่ อย่าให้ความสูญเสียนั้นๆทำให้จิตใจเศร้าหมองจนทำอะไรไม่ได้
   
 2. การเข้าต้องตรวจตราความปลอดภัย โดยเฉพาะบริเวณที่ยังชื้นแฉะอาจจะยังมีไฟฟ้าลัดวงจรอยู่ ควรยกคัทเอาท์ไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนจัดการบริเวณที่ยังเปียก รวมทั้งเช็คแก๊สที่อาจจะรั่วอยู่ ให้รีบปิด หรือเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากสงสัยว่าว่าแก๊ส อย่าทำอะไรให้เกิดประกายไฟ
   
 3. น้ำที่ขังอยู่ และตะกอนน้ำท่วม เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และอาจจะมีสัตว์มีพิษตกค้างอยู่ให้ตรวจสอบให้เรียบร้อยก่อน และหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังนั้น
   
 4. ตรวจสอบให้ดีว่า บริเวณที่น้ำท่วมนั้น ไม่ทำให้โครงสร้างบ้าน (เสาไม้ ขื่อ คาน) ต่างๆผุกร่อนพังทลายได้ เพราะจะเป็นอันตราย
   
 5. หากคุณมีชั้นใต้ดิน และน้ำท่วมขังอยู่ หาวิธีสูบหรือระบายน้ำออก เพราะว่า มันจะกร่อนโครงสร้างบ้าน และอาจจะทำให้โครงสร้างยุบตัวได้
   
 6. เก็บข้าวของสำคัญ และถ่ายรูปความเสียหาย ไว้สำหรับการยื่นกับประกัน (ถ้ามี)
   
 7. ทำความสะอาดถังเก็บน้ำ ท่อกรองน้ำ เพื่อสุขอนามัยต่อไป
   
 8. อาหารของกินต่างๆที่ตกค้างระหว่าง น้ำท่วม ให้ทิ้งให้หมด
   
 9. ถ้าเป็นไปได้ ทำความสะอาดพื้นบ้าน ฝาผนังด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคด้วย
   

รวมรวมจาก คู่มือรับมือน้ำท่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คู่มือรับมือน้ำท่วมงานสื่อสารนานาชาติ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และ http://www.csa.com/discoveryguides/archives/ndht.php