Home » บทความทั่วไป ความรู้น้ำท่วม » 'อย่าลืมห่วง คนที่เป็นห่วงคุณ'-เมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม อย่ารีรอที่จะอพยพ : Youtube โดย Thai Fight Flood อาสาฝ่าน้ำท่วม

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
'อย่าลืมห่วง คนที่เป็นห่วงคุณ'-เมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม อย่ารีรอที่จะอพยพ : Youtube โดย Thai Fight Flood อาสาฝ่าน้ำท่วม

เมื่ออยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม อย่ารีรอที่จะอพยพ

กลุ่ม"Thai Fight Flood อาสาฝ่าน้ำท่วม"

ศูนย์ข้อมูลที่ให้ความรู้ข้อเท็จจริงของเหตุการณ์มหาวิกฤตน้ำ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเครือข่ายภาคประชาชน ได้รับข้อมูลสนับสนุนอัพเดทจากทีมนักวิชาการที่เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการน้ำ รวมถึงข้อมูลศูนย์พักพิง ที่มั่นใจได้ว่าไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ติดต่อเรา อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน