Home » ตัวอย่างคู่มือ,เอกสาร,แบบฟอร์ม » ตัวอย่าง สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ตัวอย่าง สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ตัวอย่าง

สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย

link   http://www.pyomoph.go.th/web/gen/gen3/photo/41.pdf