Home » ตัวอย่างคู่มือ,เอกสาร,แบบฟอร์ม » ตัวอย่าง แบบฟอร์ม บันทึกประวัติบุคคล ลูกจ้างในบ้าน คนใช้, คนสวน, คนขับรถ, คนเลี้ยงเด็ก

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ตัวอย่าง แบบฟอร์ม บันทึกประวัติบุคคล ลูกจ้างในบ้าน คนใช้, คนสวน, คนขับรถ, คนเลี้ยงเด็ก

        เพื่อ เป็นการป้องกันการโจรกรรม เจ้าของบ้านควรจะได้มีการประสานกับหน่วยรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และตำรวจท้องที่ถ่ายรูปทำประวัติ พิมพ์มือ คนใช้ คนสวน คนขับรถ เก็บไว้กับเจ้าของบ้าน เมื่อมีเหตุการณ์จะได้ติดตามได้โดยง่าย ดังแบบฟอร์มนี้

 

ที่มา   http://www.nakhonsipolice.go.th/aomdata/rtenasonjai.htm