Home » ตัวอย่างคู่มือ,เอกสาร,แบบฟอร์ม » ตัวอย่าง สติกเกอร์จอดรถ/แบบลาเบล ติดสติกเกอร์จอดรถ สติกเกอร์ผ่านเข้า-ออกหมู่บ้าน สำหรับหมู่บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ตัวอย่าง สติกเกอร์จอดรถ/แบบลาเบล ติดสติกเกอร์จอดรถ สติกเกอร์ผ่านเข้า-ออกหมู่บ้าน สำหรับหมู่บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม

ตัวอย่่างเอกสาร จาก ซอฟท์บิส พลัส โปรแกรมสำเร็จรูประบบัญชี นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
โดยสามารถ บันทึก ทะเบียนรถยนต์/สติกเกอร์ ไว้ ในโปรแกรม พร้อม พิมพ์ เป็น สติกเกอร์รถ จากโปรแกรมได้โยนอัตโนมัติ สามารถ ออกแบบได้เอง ใส่รูปภาพได้  หรือ พิมพ์ เป็น ลาเบล ไปติดกับ สติกเกอร์รถ ที่ ทำไว้แล้วได้ นอกจากนี้ ข้อมูลที่บันทึกไว้ ก็ สามารถ สอบถามตาม เลขทะเบียน หรือ เลขห้องได้ และ พิมพ์ เรียงตาม ทะเบียนรถ ให้ รปภ.ไว้ตรวจสอบได้