Home » ตัวอย่างคู่มือ,เอกสาร,แบบฟอร์ม » ตัวอย่าง จดหมาย/หนังสือเตือน/แจ้งยอดค้างชำระ นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลบ้านจัดสรร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ตัวอย่าง จดหมาย/หนังสือเตือน/แจ้งยอดค้างชำระ นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลบ้านจัดสรร

ตัวอย่่างเอกสาร จาก ซอฟท์บิส พลัส โปรแกรมสำเร็จรูประบบัญชี นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

โดยสามารถ แสดงรายละเอียดการค้างชำระ อัตโนมัติ จากโปรแกรม
สามารถ แก้ไขรูปแบบ-ข้อความได้เอง ใส่ โลโก้ หัวเอกสารได้ ใส่รูป ลายเซ็นต์ ผู้จัดการ ได้
สามารถ สร้างฟอร์มต่างๆได้หลายรูปแบบ หนังสือฯ ฉบับที่1 ฉบับที่ 2 ฉบับทนาย เป็นต้น