Home » ตัวอย่างคู่มือ,เอกสาร,แบบฟอร์ม » ตัวอย่าง คู่มือการอพยพ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในอาคาร

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ตัวอย่าง คู่มือการอพยพ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในอาคาร

               เหตุฉุกเฉิน เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็น เหตุเพลิงไหม้ แก๊สรั่ว สารเคมีรั่วไหล อาจนำไปสู่การสูญเสียชีวิต และทรัพย์สิน ตลอดจนสิ่งแวดล้อมโดยรอบได้  
 
             การศึกษาวิธีปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน แนวทางการป้องกันอัคคีภัย แนวทางการอพยพที่พึงปฏิบัติ ตลอดจนการฝึกซ้อมการอพยพ จึงถือเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อรับสถานะการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้
              ตัวอย่าง คู่มือนี้ จัดทำโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งนำมาเป็นแบบอย่างสำหรับแต่ละอาคารที่สนใจ

PDF file

 

e-book (.exe)