Home » คอมพิเตอร์ เก็บตก » เกมส์ Tetris เล่น นอกจอ ที่สัมผัสได้จริงๆ

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
เกมส์ Tetris เล่น นอกจอ ที่สัมผัสได้จริงๆ

ลองดูการเล่นเกมส์ Tetris แบบนอกจอ ซึ่งจะต้องใช้ สมอง สองตา ที่ว่องไว กว่าเล่นในคอมฯหรือเปล่า