Home » คอมพิเตอร์ เก็บตก » ถ้ากูเกิล มีในยุค80 จะเป็นแบบนี้ If Google were invented in the '80s...

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
ถ้ากูเกิล มีในยุค80 จะเป็นแบบนี้ If Google were invented in the '80s...

If Google were invented in the '80s...