การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
Microsoft Museum
พิพิธภัณฑ์ของไมโครซอฟต์ อยู่อาคารเดียวกับ company store
 

 Visiting the Microsoft History Center

 
 
 

 History of Microsoft-Bill Gates 1975-77

 

 Microsoft Windows History Part 1

 

 Microsoft Windows History Part 2

 
 
 
 
 
นามบัตรใบแรกของไมโครซอฟต์ / บิล เกตส์