Home » อพาร์ทเมนท์ สำนักงาน พื้นที่เช่า » การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้ของธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า กรณีศึกษา

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้ของธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า กรณีศึกษา

การศึกษาปัญหาและกำหนดกลยุทธ์เพื่อเพิ่มรายได้ของธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า
กรณีศึกษา ทวีสมบัติอพาร์ทเมนต์

ชฎิล สมพงษ์  , ประทานพร โสภาจิตต์วัฒนะ
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการประกอบการ, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บทคัดย่อ

            ทวีสมบัติอพาร์ทเมนต์เป็นอพาร์ทเมนต์ตั้งอยู่บนถนนบางขุนนนท์ เป็นอาคารพักอาศัยสูง 5 ชั้น เริ่มเปิดให้บริการประมาณกลางปี พ.ศ. 2539 โดยให้บริการเช่าห้องพักเป็นรายเดือน มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 68 ห้อง ลักษณะห้องพักเป็นห้องเดียวอเนกประสงค์ ขนาดพื้นที่ใช้สอยประมาณ 22-26 ตร.ม. ภายในห้องพักจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกประกอบด้วยเตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะเครื่องแป้ง พัดลมชนิดติดเพดาน ส่วนสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางประกอบด้วยที่จอดรถ เคเบิลทีวี พนักงานรักษาความปลอดภัย การดำเนินงานของกิจการอยู่ในรูปเจ้าของคนเดียวทำหน้าที่บริหารและดำเนินงานเองทั้งหมด

            จากการศึกษาพบว่า สาเหตุที่จำนวนผู้เช่าลดลงสืบเนื่องมาจากปัญหาใน 2 ส่วนด้วยกันคือ ภายในองค์กรเอง เช่น สภาพที่เช่าพักอาศัยซึ่งเสื่อมโทรมตามกาลเวลา ทำให้ดูไม่น่าอยู่ ไม่ดึงดูดใจลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ เรื่องที่จอดรถที่ไม่เพียงพอทำให้ลูกค้าไม่สะดวก ประกอบกับภาวการณ์แข่งขันในพื้นที่เป็นไปอย่างรุนแรงโดยเฉพาะการแข่งขันด้านราคา ทำให้ลูกค้ามีทางเลือกมาก ย้ายที่พักบ่อยโดยเลือกผู้ประกอบการที่ตั้งราคาถูกกว่า

           จากการศึกษาข้อมูลนำมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ภายใน สภาพการแข่งขันในอุตสาหกรรม ประกอบการทำวิจัยศึกษาผู้บริโภค  จึงได้เสนอแนวทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่จะสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจได้ 3 แนวทาง คือ                   

  • การแข่งขันในธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่าในรูปแบบห้องพักแบบครอบครัว
  • สร้างทางเลือกใหม่โดยทำธุรกิจให้เช่าสถานที่ทำสถาบันกวดวิชา
  • สร้างทางเลือกใหม่โดยทำธุรกิจสัตว์เลี้ยงครบวงจร

            จากการพิจารณาผลตอบแทนการลงทุน การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดประกอบกับพิจารณาโอกาสทางธุรกิจในแต่ละแนวทางเลือก พบว่า การแข่งขันในธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่าในรูปแบบห้องพักแบบครอบครัว เป็นแนวทางที่เหมาะสม โดยใช้กลยุทธ์ออกไปสู่ตลาดใหม่ ไม่แข่งขันในตลาดเดิม (Blue Ocean Strategy) โดยการสร้างคุณค่า (Value Creation) และเพิ่มมูลค่า (Value Added) ให้กับองค์กร พร้อมๆ กับการขจัดข้อด้อยไปพร้อมกัน

 

ที่มา  http://department.utcc.ac.th/library/proceeding/36-proceeding-2008/1650-proceeding158.html