Home » หลักการบัญชี และภาษี » บัญชีเบื้องต้น..."บทกลอน"

การบริหาร/ความรู้ทั่วไป

Web Design by Softbiz+


ว็บนี้ สร้างด้วย Joomla! 1.5 โดย ทีมงานซอฟท์บิส+ update11.11.2014

 
บัญชีเบื้องต้น..."บทกลอน"

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี

งานบัญชีเบื้องต้น ฝึกให้คน เขียนตัวเลข อย่างถูกต้อง ใส่เครื่องหมายจุลภาค ให้สอดคล้อง จำเป็นต้อง นับสามหลัก จักต้องจำ เขียนตัวเลข ต้องเขียน ให้ตรงหลัก ไม่ยากนัก หากเขียนผิด อย่าคิดขำ ควรแก้ไข ตามขั้นตอน รีบกระทำ ขีดฆ่าย้ำ กลางจำนวน ควรฝึกตน แล้วเซ็นชื่อ กำกับ ทับไว้ก่อน ถึงขั้นตอน สุดท้าย ไม่สับสน เขียนตัวเลข ที่ถูกต้อง ไว้ด้านบน เพียรฝึกฝน จดจำ ลองทำตาม.

คำศัพท์เกี่ยวกับงานบัญชี

ในเบื้องต้น ต้องเรียนรู้ สามหมู่หมวด หนึ่งสินทรัพย์ นับมาอวด ตรวจแล้วถาม มีเงินสด เงินฝาก หมุนเวียนตาม สิ่งสวยงาม เครื่องตกแต่ง แจ้งราคา มีลูกหนี้ มีที่ดิน มีอาคาร สำนักงาน สินถาวร อสังหาฯ ตัวสินทรัพย์ มีเจ้าของ มีราคา ที่กล่าวมา ค่าเท่าเงิน ไม่เกินจริง สองหนี้สิน หมายถึง การเป็นหนี้ จากเหตุที่ ซื้อของเชื่อ ได้หลายสิ่ง การกู้เงิน จากสถาน ที่อ้างอิง อย่าละทิ้ง หรือฝ่าฝืน จงคืนไป สามทุน หมายถึง ส่วนของเจ้าของ ซึ่งเราต้อง หักลบหนี้ หามีไม่ ทั้งสามข้อ รวบรวมมา คิดค่าไว้ แล้วก็ใช้ ค่าทั้งสาม ทำสมการ.

สมการบัญชี

สมการบัญชี ที่เรา ต้องท่องจำ เราจะนำ สามบัญชี นี้เป็นฐาน จะเท่ากัน สามหมวด จงตรวจทาน แล้วแบ่งครึ่ง เป็นสองด้าน บันทึกไป ยอดสินทรัพย์ ให้ใส่ ไว้ด้านซ้าย ด้านขวาย้าย หนี้สินทุน สมดุลได้ ถ้าต้องการ หาค่า ของตัวใด ก็ย้ายให้ สับเปลี่ยนที่ อย่ารีรอ.

  

ที่มา  http://www.npt1inno.org/modules.php?name=Knowledges&know=showinno&iid=55